Politiske innspill

Politiske innspill

Her er en oversikt over Sex og Politikk sine politiske innspill.

Som en del av vårt politiske påvirkningsarbeid følger Sex og Politikk politiske prosesser knyttet til vårt mandat, og kommer med innspill og høringssvar til norske myndigheter, internasjonale organisasjoner og andre beslutningstakere.

Våre seneste innspill

Flere innspill (2023- )

Her er en oversikt over politiske innspill fra Sex og Politikk fra og med 2013 og fram til i dag:

Politiske innspill fra Sex og Politkk

10.12.2023, Felles uttalelse i forbindelse med 75 års-dagen til FNs menneskerettighetserklæring. (PDF, Engelsk, spansk, fransk, portugisisk)

11.11.2023, Høringsinnspill til helse- og omsorgskomiteen, forslag til nasjonalbudsjett 2024

07.11.23 Høringsnotat fra Det internasjonale SRHR-nettverket og Nettverket mot skadelige skikker til Utenriks- og forsvarskomiteen Prop. 1 S, 2023-2024 

19.10.23 Innspill til forslag nasjonalbudsjettet 2024: Kunnskapsdepartementet

24.10.23 Høringsnotat fra Det internasjonale SRHR-nettverket og Nettverket mot skadelige skikker til Utenriks- og forsvarskomiteen Prop. 1 S (2023-2024) (PDF)

24.10.23 Sex og Politikks innspill til Utenriks- og forsvarskomiteen Prop 1 S (2023-2024)

24.10.23 Høringsinnspill fra Global Campaign for Education-Norge til statsbudsjettet 2024 – utenriksdelen

16.10.23 Norge må videreføre nivået på støtten til GFF

06.10.23 Nå må Stortinget være sitt ansvar bevisst! (Uttalelse om forslag til nasjonalbudsjettet 2024)

25.09.2023 Call for Action: International Safe Abortion Day (PDF)

26.05.2023 Forum 1325 – NAP draft direct input – 26 May

26.05.2023 Forum 1325 – second round – 26 May

01.03.2023 Ny handlingsplan for kvinners rettigheter og likestilling – Sex og politikk

20.01.2023 Forum 1325 – first round of input

28.02.2023 Ny handlingsplan for kvinners rettigheter og likestilling (SRHR-nettverket) – Sex og politikk

15.02.2023 Sex og Politikks høringsinnspill til representantforslag om seksualitetsundervisning i skolen

09.01.2023 Thematic analysis: The use of Gender Perspective in the Conflict in Ukraine

 

 

16.11.2022 Open letter free access for abortion on request. Sex og Politikk har tilsluttet seg dette innspillet.

17.10.2022 Det internasjonale SRHR-nettverkets innspill til Utenriks- og forsvarskomiteen Prop 1 S (2022-2023)

17.10.2022 Sex og Politikks innspill til Utenriks- og forsvarskomitéen Prop 1 S (2022-2023)

10.11.2022 Countdown 2030 Europe Consortium’s statement on the second report of the High-Level Commission on the Nairobi Summit on ICPD25 Follow-up (HLC). Sex og Politikk har tilsluttet seg dette innspillet.

22.07.2022 Letter to French President Emmanuel Macron demanding a renewal of French support to feminist CSOs around the world. Sex og Politikk har tilsluttet seg dette innspillet.

28.06.2022 Call to Action: Protecting Abortion Access in Europe. Sex og Politikk har tilsluttet seg dette innspillet. (Oppdatert 11.08.2022)

24.06.2022 Joint Roe Vs Wade Public Statement by Global Health Organisations. Sex og Politikk har tilsluttet seg dette innspillet.

17.06.2022 Innspill fra GCE-Norge til Transforming Education Summit (TES) Innspill fra GCE-nettverket til utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim i anledning Transforming Education Summit. Sex og Politikk har tilsluttet seg dette innspillet.

14.06.2022 Brev til WHO, signert av Stortingets SRHR-nettverk, som Sex og Politikk er sekretariat for.

14.06.2022 Joint Global Statement on the Renewal of the Mandate of the Independent Expert on violence and discrimination on the basis of sexual orientation and gender identity Sex og Politikk har tilsluttet seg dette innspillet.

08.06.2022 Innspill fra IPPF og Countdown2030Europe til Transforming Education Summit

19.05.2022 Innspill fra Global Campaign for Education (GCE)-nettverket til revidert nasjonalbudsjett. Sex og Politikk stiller seg bak dette innspillet.

19.05.2022 Innspill fra Sex og Politikk til revidert nasjonalbudsjett.

18.05.2022 Innspill fra Sex og Politikk til helse- og omsorgsministeren i forkant av WHA 2022

12.05.2022 Pressemelding om revidert statsbudsjett

28.04.2022 Muntlig høringsinnspill til Stortingets helse og omsorgskomité den 28.04.22 (video)

28.04.2022 Høringsinnspill fra Sex og Politikk til Dok 8 119 S (2021-2022). Representantforslag om å styrke retten til selvbestemt abort.

14.03.2022 Sex og Politikks innspill til budsjettkonferansen mars 2022. «Sex og Politikk utfordrer: Støre-regjeringen må bevilge en ekstra SRHR-milliard».

17.01.2022 Muntlig innspill fra SRHR-nettverket og Nettverket mot skadelige skikker til utviklingsministeren
Felles innspill anledning innspillsmøte med utviklingsminister Tvinnereim 17. januar 2022.

17.01.2022 Sex og Politikks innspill til utviklingsministeren

22.11.2021 Sex og Politikks muntlige innspill i anledning utviklingsministerens møte med sivilt samfunn.

19.11.2021 Sex og Politikks muntlige innspill i anledning utviklingsministeren under Fokus’ representantskapsmøte.

10.11.2021 Emmanuel Macron, the French presidency of the European Union must be the one that stands for sexual and reproductive rights. Sex og Politikk har tilsluttet seg dette innspillet.

08.11.2021 Muntlig høringsinnspill til Stortingets familie- og kulturkomité (video).

05.11.2021 Joint Civil Society Letter Slovakia Bill 665 (2021). Sex og Politikk har tilsluttet seg dette innspillet.

04.11.2021 Muntlig høringsinnspill til Stortingets helse- og omsorgskomité (video).

29.10.2021 Muntlig høringsinnspill til Stortingets utenriks- og forsvarskomité (video).

27.10.2021 Sex og Politikks innspill til Familie- og kulturkomiteen Prop. 1 S (2021-2022).

26.10.2021 Muntlig høringsinnspill til Stortingets utdannings- og forskningskomité (video).

26.10.2021 Sex og Politikks innspill til Utdannings- og forskningskomiteen Prop 1 S (2021-2022).

22.10.2021 Sex og Politikks innspill til Utenriks- og forsvarskomiteen Prop 1 S (2021–2022).

22.10.2021 SRHR-nettverkets innspill til Utenriks- og forsvarskomiteen Prop. 1 S (2021–2022).

15.10.2021 Sex og Politikks innspill. Høringsforslag til regulering av konverteringsterapi.

15.10.2021 En lite sexy regjeringsplattform. Kommentar fra Sex og Politikk på regjeringsplattformen 2021-2025.

14.10.2021 Vårt velkomstbrev til ny kunnskapsminister, Tonje Brenna.

14.10.2021 Vårt velkomstbrev til ny utviklingsminister, Anne Beathe Tvinnereim.

14.10.2021 Vårt velkomstbrev til ny helseminister, Ingvild Kjerkhol.

14.10.2021 Vårt velkomstbrev til ny kultur- og likestillingsminister, Anette Trettebergstuen.

12.10.2021 Sex og Politikks første kommentarer på statsbudsjett 2022.

04.10.2021 HRC 48: Joint Civil Society Statement on Abortion. Sex og Politikk har tilsluttet seg dette innspillet.

04.10.2021 Europe has forgotten the Human Rights of Migrant Sex Workers. Sex og Politikk har tilsluttet seg dette innspillet.

04.10.2021 CRPD! De 4 viktigste bokstavene i Norge nå! Menneskerettighetene skal gjelde alle! Sex og Politikk har tilsluttet seg dette innspillet.

21.09.2021 Sex og Politikk høringsmøte Kulturdepartementet – konverteringsterapi.

13.09.2021 HRC 48: Joint Civil Society Statement on Abortion. Sex og Politikk har tilsluttet seg dette innspillet.

01.09.2021 Åpent brev til FNs Sikkerhetsråd og FN ambassadører – Women, Peace and Security res. 1325

24.08.2021 Sex og Politikks innspill til budsjettkonferansen 25.-26. august.

20.08.2021 Sex og Politikks innspill til CEDAW skyggerapport 2021

19.08.2021 Hvilket parti er best på sex og politikk? Sex og Politikk analyserer partienes valgprogram.

14.07.2021 Voluntary National Review 2021 Norway. Report on the Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development. Sex og Politikk har koordinert sivilsamfunnets skyggerapport SDG 5 likestilling, se side 65.

21.06.2021 Global Coalition Statement on GGR. Sex og Politikk har tilsluttet seg dette innspillet.

16.06.2021 SRHR in Humanitarian crises – faktaark med anbefalinger til norske myndigheter.

31.05.2021 SRHR-nettverket og CSE-konsortiets innspill til Norges forpliktelser til Generation Equality Forum.

18.05.2021 Høringsinnspill fra Sex og Politikk – Strategi for arbeid med personer dømt for seksuallovbrudd 2021-2024.

27.04.2021 Innspill til ny barnelov.

15.03.2021 Innspill fra SRHR-nettverket i anledning budsjettkonferansen 16.-18. mars 2021. Felles innspill på vegne av SRHR-nettverket til statsbudsjettet 2022.

05.03.2021 Sex og Politikks 11 forslag til god politikk på seksuelle rettigheter for partienes landsmøter.

02.03.2021 Sex og Politikks innspill til Kultur- og likestillingsministerens tale under CSW65.

19.02.2021 Angola avkriminaliserer likekjønnede forhold – uttalelse.

19.02.2021 Recommendations to ensure meaningful civil society participation at the United Nations: From ambition to action. Sex og Politikk har tilsluttet seg dette innspillet.

08.02.2021 Den internasjonale dagen mot FGM 2021 Innspill til utviklingsministeren.

03.02.2021 Skriftlig innspill til CSW65.

15.01.2021 International Statement against the Proposed Reform of the Constitution (Article 67) on the “Absolute and Eternal Prohibition of Abortion”. Sex og Politikk har tilsluttet seg dette innspillet.

 

14.12.2020 Innspill til KrFs nye partiprogram – internasjonal politikk.

08.12.2020 CPD54 skriftlig innspill fra IPPF og Sex og Politikk. Sex og Politikk har tilsluttet seg dette innspillet, sammen med ni andre organisasjoner.

08.12.2020 Svar fra den norske regjeringen: Bekymringer for kvinners rettigheter i Polen.

30.11.2020 Brev til den norske regjeringen: Bekymringer om menneskerettighetsbrudd og angrep på kvinners rettigheter i Polen.

30.11.2020 Skriftlig innspill til nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene.

25.11.2020 Norsk skyggerapport til Istanbulkonvensjonen 2020. Sex og Politikk har tilsluttet seg denne rapporten.

24.11.2020 Innspill til Norges nye forpliktelser til GBV Call to Action 2021-25. Sendt inn i samarbeid med Care, Kirkens Nødhjelp, Redd Barna og Plan Norge.

20.11.2020 Skriftlig innspill – Norges 10. rapport til FNs kvinnediskrimineringskomité (CEDAW).

17.11.2020 Nasjonalt SRHR-nettverk – Innspill til forslag til nasjonal veileder «Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming».

15.11.2020 Innspill til forslag til læreplaner i helse- og oppvekstfag på Vg2 og Vg3.

13.11.2020 Nasjonalt SRHR nettverk – Innspill til forslag til læreplaner i helse- og oppvekstfag på Vg2 og Vg3.

13.11.2020 Nasjonalt SRHR nettverk Nasjonal retningslinje for helsesykepleierutdanning.

12.11.2020 Sex og Politikks innspill til regjeringens nye handlingsplan på kjønn og seksualitet.

11.11.2020 Muntlig innspill – Norges 10. rapport til FNs kvinnediskrimineringskomité (CEDAW).

21.10.2020 International Solidarity with Women and Peaceful Protestors in Poland. Sex og Politikk har signert denne uttalelsen.

21.10.2020 Sex og Politikks innspill til Helse- og omsorgskomiteen Prop. 1S 2021.

16.10.2020 Muntlig innspill til nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene.

15.10.2020 Sex og Politikks innspill til Utdannings- og forskningskomiteen Prop. 1S 2021.

15.10.2020 Sex og Politikks innspill til Familie- og kulturkomiteen Prop. 1S (2021-2021).

15.10.2020 Likestillingsnettverkets innspill til Utenriks- og forsvarskomiteen Prop. 1S (2020-2021).

15.10.2020 Sex og Politikks innspill til Utenriks- og forsvarskomiteen Prop. 1S (2020-2021).

15.10.2020 SRHR-nettverkets innspill til Utenriks- og forsvarskomiteen Prop. 1S (2020-2021). Felles innspill på vegne av SRHR-nettverket til statsbudsjettet 2021.

07.10.2020 Pressemelding om statsbudsjettet 2021.

28.09.2020 Joint civil society statement at 45th session of the UN Human Rights Council: International Safe Abortion Day 2020. Sex og Politikk har signert denne uttalelsen i forbindelse med den internasjonale dagen for trygg og lovlig abort.

28.09.2020 European Safe Abortion Networking Group: Ensuring Access to Safe Abortion in Europe. Sex og Politikk har signert denne uttalelsen i forbindelse med den internasjonale dagen for trygg og lovlig abort.

15.09.2020 Svar fra den svenske utviklingsministeren til felles nordisk brev A Nordic Agenda for a Post Covid-19 World.

07.09.2020 Joint civil society letter Slovakia Bill 154. Sex og Politikk har signert denne uttalelsen.

19.08.2020 Svar fra den finske utenriksministeren og utviklingsministeren til felles nordisk brev: A Nordic Agenda for a Post Covid-19 World.

01.07.2020 Sex og Politikks innspill til partiprogrammene for stortingsperioden 2021-2025 (første innspill).

03.07.2020 Svar fra den norske utenriksministeren og utviklingsministeren til felles nordisk brev A Nordic Agenda for a Post Covid-19 World.

02.07.2020 Svar fra den danske utviklingsministeren til felles nordisk brev A Nordic Agenda for a Post Covid-19 World.

26.06.2020 Strong and Inclusive CSO Engagement at UN Virtual Meetings. Sex og Politikk har signert denne uttalelsen.

05.06.2020 A Nordic Agenda for a Post Covid-19 World. Felles brev fra de nordiske medlemsorganisasjonene i International Planned Parenthood Federation (IPPF) til utenriksministeren og utviklingsministeren.

17.05.2020 International Planned Parenthood Federation (IPPF): IPPF is committed to fighting homophobia and transphobia worldwide.

00.04.2020 Fact Sheet: Sexual and Reproductive Health and Rights in the Context of COVID-19.

23.04.2020 Konsekvenser for jenter og kvinners rettigheter under covid-19. Innspill til Utenriksdepartementet.

21.04.2020 International Committee on the Rights of Sex Workers in Europe (ICRSE): Policy Demands The impact of COVID-19 on sex workers in Europe and Central Asia and recommendations for policy makers. Sex og Politikk har signert denne uttalelsen.

08.04.2020 Joint civil society statement on COVID-19 and abortion.

20.03.2020 Innspill til høringen av Representantforslag 45 S (2019-2020) om styrkede abortrettigheter.

02.03.2020 Høringssvar til NOU 2019: 19 Jenterom, gutterom og mulighetsrom – Likestillingsutfordringer blant barn og unge. Felles innspill med Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom (SNU).

28.02.2020 Høringssvar om endringer i Norads informasjonsstøtte.

20.02.2020 Høringsinnspill til KrFs internasjonale utvalg. Felles innspill med Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom (SNU).

11.12.2019 Innspill til de nye retningslinjene for helsesykepleiere Kunnskapsdepartementet.

05.11.2019 Innspill til representantforslag om styrking av LHBTI-politikken Dokument 8:166 S 2018-2019 og Representantforslag om en aktiv regnbuepolitikk for å styrke kjønns- og seksualitetsmangfold Dokument 8:174 S 2018-2019.

05.11.2019 Innspill på Meld St 31 2018-2019 Samisk språk, kultur og samfunnsliv.

04.11.2019 Global Declaration on Abortion. The joint declaration on abortion for the Nairobi Summit on ICPD25 November 12-14, 2019.

29.10.2019 Innspill fra det nasjonale og det internasjonale SRHR-nettverket i Norge til Nairobi Summit 2019.

15.10.2019 Høringsnotat fra Global Campaign for Education (GCE) Norge i forbindelse med statsbudsjettet for 2020.

15.10.2019 Innspill til utenriks- og forsvarskomiteen i forbindelse med statsbudsjettet for 2020.

10.10.2019 Innspill til helse- og omsorgskomiteen i forbindelse med statsbudsjettet for 2020.

09.10.2019 Innspill til utdannings- og forskningskomiteen i forbindelse med statsbudsjettet for 2020.

08.07.2019 Joint CSO statement to Human Rights Council urging member states to respect, protect and fulfill the SRHR of adolescents and youth.

17.06.2019 Nasjonalt SRHR-nettverk høringsinnspill angående forslag til nye læreplaner i grunnskolen, gjennomgående fag i videregående samt noen programfag.

14.06.2019 Statement on the Global Fund to fight AIDS, Tuberculosis and Malaria by Nordic civil society to Nordic decision makers.

27.05.2019 Erfaringer og innspill fra SRHR-nettverket til utviklingsministeren Hvordan kan vi sammen jobbe for å styrke seksuelle og reproduktive rettigheter for alle internasjonalt.

23.05.2019 Joint CSO statement, Oslo Conference on ending SGBV in Humanitarian Crisis.

16.05.2019 Høringsinnspill fra Sex og Politikk til forslag om endring av abortloven (fosterreduksjon).

03.05.2019 Høringsinnspill fra Sex og Politikk på Meld St 19 2018-2019 Folkehelsemeldinga.

28.03. 2019 Nasjonalt SRHR-nettverks høringssvar Helsedepartementet, forslag til endring i abortloven – fosterreduksjon.

28.11.2018 Innspill utkast plan for seksuell helse, seksualopplysning og seksualitetsundervisning i Bergen kommune.

16.11.2018 Fellesinnspill Sex og Politikk og Sex og samfunn til Handlingsplan for seksuell og reproduktiv helse Oslo kommune.

16.11.2018 Innspill Handlingsplan for seksuell og reproduktiv helse Oslo kommune.

00.11.2018 Civil Society Communique on the Global Financing Facility.

03.11.2018 IPPF recommendations ahead of the November 2018 Global Financing Facility (GFF) replenishment event Four concrete asks for GFF investors and stakeholders.

25.10.2018 Felles uttalelse fra RORG-samarbeidet til Norad om forvaltning av informasjonsstøtten.

25.10.2018 Felles uttalelse fra RORG-samarbeidet til Norad om RORG-samarbeidets berettigelse, rolle og funksjon.

18.10.2018 Innspill til Prop. 1 Utdannings- og forskningskomiteen.

18.10.2018 Innspill sammen med Nasjonalt SRHR-nettverk til Prop. 1S Utdannings- og forskningskomiteen.

18.10.2018 Innspill sammen med Nasjonalt SRHR-nettverk til Prop. 1S  Helse- og omsorgskomiteen.

16.10.2018 Sex og Politikk innspill til Helse- og omsorgskomiteens budsjett.

11.10.2018 Sex og Politikk innspill til Prop. 1S Utenriksdepartementet.

11.10.2018 SRHR-nettverkets innspill til Prop. 1S Utenriksdepartementet.

11.10.2018 Utdanningsnettverkets innspill til statsbudsjettet 2019.

24.09.2018 Civil society organisations Joint statement on abortion.

15.09.2018 Innspill Folkehelsemeldingen.

00.08.2018 Innspill til G20s utdanningsministre.

01.07.2018 Innspill til Høyres programarbeid 2018 kommunevalget 2019.

17.04.2018 Høringsinnspill fornying av skolens læreplaner runde 3 Nasjonalt SRHR-nettverk.

06.02.2018 CSW62 innspill fra norske organisasjoner til norske myndigheter FOKUS.

30.01.2018 Innspill til ny norsk humanitær strategi Sex og Politikk IPPF.

30.01.2018 SRHR-nettverket innspill til ny humanitær strategi.

29.01.2018 Høringsinnspill representantforslag 75S fra SV om seksuell trakassering.

29.01.2018 Høringsinnspill representantforslag 71S fra Rødt om seksuell trakassering.

10.11.2017 Høringsinnspill fornying av skolens læreplaner runde 2.

26.10.2017 Sex og Politikk – Innspill til Prop1S 2018 Familie og kulturkomiteen.

26.10.2017 Sex og Politikk – Innspill til Prop1S 2018 Utenriksdepartementet.

26.10.2017 SRHR-nettverket – Innspill til Prop 1S 2018 Utenriksdepartementet.

25.10.2017 Sex og Politikk – Innspill til Prop 1S 2018 Utdannings og forskningskomiteen.

20.10.2017 Sex og Politikk – Innspill til Prop 1S 2018 Helse- og omsorgskomiteen.

12.10.2017 Pressemelding om statsbudsjettet 2018.

27.09.2017 Høringsinnspill fornying av skolens læreplaner.

21.09.2017 RORG-samarbeidets høstfellesmøte Uttalelse om oppfølging av Norads evaluering av informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet i norsk bistands- og utviklingspolitikk Monolog eller dialog?

15.09.2017 Høringsuttalelse fra Sex og Politikk til forslag til nasjonale retningslinjer for lektorutdanning 8-13.

13.07.2017 Open letter to Nordic Officials in conjunction with HLPF 2017.

06.07.2017 Brev til statssekretær Laila Bokhari – Family Planning Summit 2017.

19.06.2017 Innspill vedrørende høring fra Kunnskapsdepartementet om forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen.

20.04.2017 Innspill fra Sex og Politikk til behandlingen av Stortingsmelding 24. Felles ansvar for felles fremtid.

05.04.2017 Statement by Tor-Hugne Olsen, Executive Director in Sex og Politikk, CPD50.

13.03.2017 Innspill fra SRHR-nettverket i forbindelse med budsjettkonferansen 2017.

20.02.2017 Norge må øke sitt bidrag til SRHR for å motvirke konsekvensene av The Mexico City Policy.

08.02.2017 Innspill fra Sex og Politikk til høringen av Dok 8 25 S Representantforslag om reform av utviklingspolitikken.