Hva er Countdown 2030 Europe?

Hva er Countdown 2030 Europe?

Countdown 2030 Europe-samarbeidet utgjør en felles europeisk stemme for viktigheten av å sikre universell tilgang til seksuelle og reproduktive helsetjenester.

Countdown 2030 Europe er et samarbeid mellom 15 europeiske sivilsamfunnsorganisasjoner som driver politisk påvirkning med mål om økte politiske forpliktelser og økonomiske støtte til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR).  

Sex og Politikk jobber særlig opp mot norske myndigheter og aktører for å sikre høye bistandsnivåer til SRHR og at Norge er forkjemper for SRHR i FN og andre multilaterale fora. 

Countdown 2030 Europe-samarbeidet utgjør en felles europeisk stemme for viktigheten av å sikre universell tilgang til seksuelle og reproduktive helsetjenester, og særlig møte det udekkede behovet for prevensjonsmidler globalt.  

Vi samler data og utvikler relevante ressurser til bruk for beslutningstakere, givere og sivilsamfunn i utforming av politikk, uttalelser og strategier. Vi kartlegger også årlig donorlands bistandsbevilgninger til SRHR, og holder de europeiske landene og EU-institusjonene ansvarlig for de politiske og økonomiske forpliktelsene de har inngått. 

Forløperen til Countdown 2030 Europe ble dannet i 2005 og Sex og Politikk ble med i samarbeidet i 2010. Først som kollaborativ partner, deretter prioritert partner i 2013.