Stortingets SRHR-nettverk

Stortingets SRHR-nettverk

Det er bred støtte blant norske politikere for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR).

Sex og Politikk har siden 2004 vært sekretariat for et eget SRHR-nettverk på Stortinget.

Arbeidet er forankret i Kairo-erklæringen fra 1994, og følger både nasjonale og internasjonale prosesser for å støtte implementeringen av Kairo-erklæringen og ytterligere styrke SRHR-arbeidet.

Nettverket består i dag av 40 stortingsrepresentanter, og representerer alle de politiske partiene. Nettverkets styre består av en representant fra hvert parti. Nettverkets leder er Åse Kristin Ask Bakke (Ap).

Stortingets SRHR-nettverk er en del av et europeiske SRHR-nettverk av folkevalgte parlamentarikere: The European Parliament Forum for Sexual and Reproductive Rights (EPF). EPF muliggjør et unikt samarbeid mellom europeiske politikere innen SRHR og legger til rette for globalt, europeisk og nordisk samarbeid.

I 2024 er det 30 år siden Kairo-erklæringen – Stortingets SRHR-nettverk og EPF er allerede i gang med forberedelsene til dette jubileet.

Aktuelt

Les mer