Stortingets SRHR-nettverk

Stortingets SRHR-nettverk

Det er bred støtte blant norske politikere for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR). Sex og Politikk har siden 2014 vært sekretariat for et eget SRHR-nettverk på Stortinget.

Nettverket består i dag av 38 stortingsrepresentanter, og representerer alle de politiske partiene. Nettverkets leder er Maren Grøthe (Sp) og nestleder Sandra Bruflot (H).

Det norske SRHR-nettverket er en del av et europeiske SRHR-nettverk av folkevalgte, The European Parliament Forum for Sexual and Reproductive Rights (EPF).

EPF muliggjør et unikt samarbeid mellom europeiske politikere innen SRHR og legger til rette for globalt, europeisk og nordisk samarbeid.

Arbeidet er forankret i Kairo-erklæringen fra 1994, og følger både nasjonale og internasjonale prosesser for å ytterligere styrke SRHR-arbeidet.

I 2024 er det 30 år siden Kairo – EPF er allerede i gang med forberedelsene til dette jubileet.

Aktuelt

Les mer