Sex og Politikk og bistand

Sex og Politikk og bistand

Helt siden 1969 har Sex og Politikk stått på barrikadene og kjempet for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter i Norge og utlandet. Nå er vi klare til å starte vårt første, større bistandsprosjekt.