Sex og Politikk og internasjonalt samarbeid

Sex og Politikk og internasjonalt samarbeid

Helt siden 1969 har Sex og Politikk stått på barrikadene og kjempet for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter i Norge og globalt. Nå er vi klare til å starte vårt første større internasjonale samarbeidsprosjekt, og det med Family Planning Association of Malawi (FPAM).