Kunnskapsportalen

Kunnskapsportalen

Her på kunnskapsportalen finner du en rekke ressurser når det gjelder seksualitetsundervisning, seksualitet, utdanning, seksuell helse etc.

Følgende ressurser finnes på kunnskapsportalen

De siste 13 årene har Sex og Politikk utviklet positiv, helhetlig og normkritisk seksualitetsundervisning for norske klasserom. I skoleåret 2022/2023 var over halvparten av grunnskolene registrert for bruk av Uke 6.

Få tilgang til alt av materiell for Uke 6 via denne lenken eller klikk på «Undervisning» på startsiden.

 

Sex og Politikk har i samarbeid med sexolog og pedagog Margrete Wiede Aasland utviklet et eget materiell spesielt tilpasset barnehagelærerstudenter og andre som utdanner seg til å jobbe med små og utsatte barn.

Opplegget går ut på at studentene først leser ti korte tekster med tilhørende oppgaver før de er med på forelesninger som går over to dager, samtidig som de svarer på noen spørsmål før og etter forelesningene. Siden inneholder også en podcast med Margrete Wiede Aasland og seniorrådgiver Tore Aasheim som går nærmere inn på prosjektet «Positiv seksualitet som verktøy mot incest og seksuelle overgrep.

Prosjektet er økonomisk støttet av Helsedirektoratet.

Myteknuser-håndboka er utarbeidet av Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom (SNU) som er Sex og Politikk sin uavhengige ungdomsorganisasjon. Her finner du typiske myter om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), og «knuse» disse med fakta.

Seksualiteten er med oss hele livet. God, trygg og skamfri seksualitet er viktig for vår fysiske og mentale helse. Alle mennesker har seksuelle rettigheter, også de av oss som har passert 60. Her er det ingen som trenger å skamme seg, her skal det gledes, elskes og nytes.

Nettsiden og e-læreverktøyet Uke66.no er en del av et landsomfattende prosjekt finansiert av Helsedirektoratet som setter søkelys på eldre og deres seksuelle helse. Prosjektet retter seg både mot eldre og mot helsepersonell som jobber med eldre.

 

Nettsiden zanzu.no er utviklet av Helsedirektoratet med utgangspunkt i innholdet på den tyske nettsiden zanzu.de. Her finner du konkret, tydelig og faktabasert informasjon om kroppen. Innholdet finnes på norsk, engelsk, fransk, tyrkisk, arabisk, farsi, polsk, somalisk og tigrinja.

 

Etter flere henvendelser der mange har etterlyst seminarer, foredrag og kurs for forskjellige målgrupper er Sex og Politikk i ferd med å bygge opp en tjeneste der man kan forespørre om dette innen seksuell helse, seksualitet, seksualitetsundervisning etc. Tilbudet er under utvikling og flere seminarer vil bli tilgjengelig etterhvert.

Siste nytt om utdannelse

Flere nyheter