Arbeidslivspraksis hos Sex og Politikk

Arbeidslivspraksis hos Sex og Politikk

Er du interessert i seksuelle rettigheter, seksualitetsundervisning eller utviklingsspørsmål? Vi tar gjerne imot en søknad fra deg!

Som praktikant i Sex og Politikk får du muligheten til å engasjere deg og lære mer om aktuelle problemstillinger innen seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), både i en nasjonal og internasjonal kontekst. Vi jobber spesielt med temaene seksualitetsundervisning, abort, eldre og seksuell helse og kjønn- og seksualitetsmangfold.

Hos oss vil du for eksempel kunne få innsikt i og bidra med arrangementsplanlegging og -gjennomføring, kommunikasjonsarbeid, politiske prosesser og -innspill, medlemskontakt, utvikling av undervisningsmateriell og kontakt med undervisere og utdanningsinstitusjoner.

Send oss en kort søknad hvor du besvarer følgende spørsmål:

  • Hvem er du?
  • Hvorfor ønsker du praktikantplass hos Sex og Politikk?
  • Hva slags interesse eller erfaring har du med overnevnte temaer?
  • Hva slags utdannelse tar du, og hvilken periode kunne du tenke deg praktikantplass?
  • Hvordan passer et opphold hos oss inn i utdanningsløpet ditt?
  • Hva slags interesse eller erfaring har du med overnevnte temaer?

Vi kan tilby en spennende og meningsfullt fellesskap blant engasjerte og kunnskapsrike medarbeidere sentralt i Oslo.

Praktikanter vil få god oppfølging av våre ansatte. Den som søker, må kunne identifisere seg med Sex og Politikks verdigrunnlag.

Lengde på praktikantoppholdet kan tilpasses praktikantens / utdanningsinstitusjonens timeplan.

Send søknad og CV til post@sexogpolitikk.no
Søknadsfrister:
  • Arbeidslivspraksis på høstsemesteret: 15. mai
  • Arbeidslivspraksis på vårsemesteret: 15. november
  • Arbeidslivspraksis innen media og kommunikasjon: 31. desember

Søkere fra utdanningsinstitusjoner utenfor Oslo eller med nynorsk eller samisk som skriftspråk oppfordres spesielt til å søke..

Ved spørsmål ta kontakt med Kjersti Augland, kjersti@sexogpolitikk.no eller ring oss 22 11 55 13.

Arbeider du ved en utdanningsinstitusjon og ønsker å komme i kontakt for mer formalisert samarbeid om praktikantplasser, ta kontakt med: daglig leder Tor-Hugne Olsen på torhugne@sexogpolitikk.no, eller ring oss på 22 11 55 13.

Praksisplass

Flere artikler