Arbeidslivspraksis hos Sex og Politikk

Arbeidslivspraksis hos Sex og Politikk

Er du interessert i seksuelle rettigheter, seksualitetsundervisning eller utviklingsspørsmål? Vi tar gjerne imot en søknad fra deg!

Som praktikant i Sex og Politikk får du muligheten til å engasjere deg og lære mer om aktuelle problemstillinger innen SRHR, både i en nasjonal og internasjonal kontekst. Vi jobber spesielt med temaene seksualitetsundervisning, abort, eldre og seksuell helse og kjønn- og seksualitetsmangfold.

Hos oss vil du for eksempel kunne få innsikt i og bidra med arrangementsplanlegging og -gjennomføring, kommunikasjonsarbeid, politiske prosesser og -innspill, medlemskontakt, utvikling av undervisningsmateriell og kontakt med undervisere og utdanningsinstitusjoner.

Send oss en kort søknad hvor du besvarer følgende spørsmål:

  • Hvem er du?
  • Hvorfor ønsker du praktikantplass hos Sex og Politikk?
  • Hva slags interesse eller erfaring har du med overnevnte temaer?
  • Hva slags utdannelse tar du, og hvilken periode kunne du tenke deg praktikantplass?

Vi kan tilby en spennende og meningsfullt fellesskap blant engasjerte og kunnskapsrike medarbeidere sentralt i Oslo.

Praktikanter vil få god oppfølging av våre ansatte. Den som søker, må kunne identifisere seg med Sex og Politikks verdigrunnlag.

Lengde på praktikantoppholdet kan tilpasses praktikantens timeplan.

Send søknad og CV til post@sexogpolitikk.no
Søknadsfrister:
  • Arbeidslivspraksis på høstsemesteret: 1. mai
  • Arbeidslivspraksis på vårsemesteret: 1. november
  • Arbeidslivspraksis innen media og kommunikasjon: 31. desember (Søknad sendes: tore@sexogpolitikk.no)

Søkere fra utdanningsinstitusjoner utenfor Oslo med nynorsk som skriftspråk ønskes spesielt velkommen.

Ved spørsmål ta kontakt med Vilde Senje, vilde@sexogpolitikk.no eller ring oss 22 11 55 13.

Arbeider du ved en utdanningsinstitusjon og ønsker å komme i kontakt for mer formalisert samarbeid om praktikantplasser, ta kontakt med: daglig leder Tor-Hugne Olsen, eller ring oss.