Hva er IPPF?

Hva er IPPF?

Sex og Politikk er den norske medlemsorganisasjonen av IPPF, men hva står egentlig IPPF for?

International Planned Parenthood Federation (IPPF) er Sex og Politikks internasjonale paraplyorganisasjon.

I 70 år har IPPF arbeidet for at alle skal få oppfylt sine seksuelle rettigheter – både gjennom å tilby seksuelle og reproduktive helsetjerner og drive politisk påvirkningsarbeid.  

Organisasjonen er verdensomspennende, med medlemsorganisasjoner i 120 land og tilstedeværelse i nesten 140 land. Sex og Politikk er det norske organisasjonsmedlemmet. IPPF tilbyr blant annet helhetlig seksualitetsundervisning, tilgang til prevensjonsmidler, trygge aborttjenester, svangerskapsomsorg, og tilgang til seksuelle og reproduktive helsetjenester i humanitære kriser. Sentralt for IPPF står å tilby helsetjenester til alle, uavhengig av kjønn, hudfarge, inntektsgrunnlag og bosted. 

IPPFs hovedkontor ligger i London, og organisasjonen har regionskontorer i alle verdensdeler. I Sex og Politikk samarbeider vi tett med mange av IPPFs lokale medlemsorganisasjoner og regionale kontor. 

IPPF ble grunnlagt i 1952, og blant grunnleggerne var norske Elise Ottesen Jensen.

Du kan lese mer om IPPF sin historie her.