Gi en gave til Sex og Politikk

Gi en gave til Sex og Politikk

Visste du at gaver til frivillige organisasjoner kan trekkes fra på skatten?

Sex og Politikk er en ideell, frivillig og partipolitisk uavhengig organisasjon som jobber for å styrke og informere om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, både i Norge og internasjonalt. Våre faste økonomiske tilskudd er begrenset, og våre tiltak og innsats avhenger av hvilke ressurser vi til enhver tid disponerer.

Du kan støtte Sex og Politikk sitt arbeid ved å donere et engangsbeløp til vårt kontonummer: 1503 16 66829 eller ved å sende donasjon via VIPPS til 22935.

Donasjoner på 500 kroner og mer utløser fratrekk på beregningen av skatt for både privatpersoner og næringsdrivende. Maksimalt skattefradrag er for 30 000 kroner i donasjon til frivillige organisasjoner årlig.

Hvis du ønsker at donasjonen din blir rapportert til Skatteetaten, ta kontakt med oss på telefon: 22 11 55 13 eller e-post: post@sexogpolitikk.no.

Les mer om skattefradrag ved gaver til frivillige organisasjoner.