Sex og Politikk i media

Sex og Politikk i media

Her kan du finne oppslag om Sex og Politikk i norske og internasjonale medier.

Sex og Politikk jobber på en rekke områder innen fagfeltet seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, og en del av arbeidet er også basert på utadrettet informasjon. Her er en oversikt over oppslag som vi har hatt i media. Oversikten viser også innspill fra Sex og Politikk som går på media, inkludert sosiale medier.

Våre seneste oppslag i media

Flere medieoppslag (2023 –

Her er en oversikt over noen av våre presseoppslag fra og med 2013 og frem til i dag.

Sex og Politikk i nyhetsbildet