Etterlyser ein meir nyansert pornoprat

Etterlyser ein meir nyansert pornoprat

Sex og Politikk og SNU etterlyser ein meir nyansert prat om porno.

«Ein pornoprat bør innehalde både dei gode og negative sidene ved porno, debatt og dialog,» dette sier Rebekka Kvilaas, kommunikasjonsansvarleg i Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom (SNU) til nettstaden framtida.no som har laga ei sak på at organisasjonen Lightup Norway ein ny versjon av nettsidene Pornoprat.no.

«Lightup jobbar spesifikt med menneskehandel og trafficking og har ein ganske annan agenda enn Sex og Politikk, noko som formar korleis ein lagar eit opplegg. Me er skeptiske til undervisningsopplegg som er einsidig moraliserande og problemfokusert om porno,» seier seniorrådgjevar Ellen Marie Hansen som jobbar hos Sex og Politikk.

Les heile saka her

Foto: Skjermdump frå Framtida.no