Rapport fra Sex og Politikk og IPPF sin internasjonale konferanse om seksualitetsundervisning publisert

I desember 2017 var Sex og Politikk vertskap for en internasjonal…