Rapport fra Sex og Politikk og IPPF sin internasjonale konferanse om seksualitetsundervisning publisert

Rapport fra Sex og Politikk og IPPF sin internasjonale konferanse om seksualitetsundervisning publisert

I desember 2017 var Sex og Politikk vertskap for en internasjonal konferanse for medlemsorganisasjoner i IPPF om seksualitetsundervisning (comprehensive sexuality education – CSE). I dag lanserer vi sluttrapporten fra konferansen, hvor du kan lese om problemstillingene og løsningene som ble diskutert og få et innblikk i hva god praksis av seksualitetsundervisning kan være. IPPF har medlemsorganisasjoner i de fleste land i verden og konferansen var en møteplass for medlemmer fra alle regionene.

Formålet med konferansen var todelt: Å diskutere og vise frem gode praksiser på seksualitetsundervisning og å komme frem til en felles uttalelse om seksualitetsundervisning fra IPPF til UNFPA og norske myndigheters tekniske forkonferanse om seksualitetsundervisning. IPPF (International Planned Parenthood Federation) er en stor, internasjonal organisasjon, hvor Sex og Politikk er det akkrediterte norske medlemmet. Konferansen var en fantastisk mulighet for medlemsorganisasjoner til å komme sammen og både diskutere seksualitetsundervisning og å bli kjent med det gode arbeidet som gjøres på feltet i andre land.

Seksualitetsundervisning settes stadig høyere på agendaen i stadig flere land. UNESCO publiserte nylig sine oppdaterte retningslinjer for helhetlig seksualitetsundervisning, og viser her til forskningsbasert argumentasjon for hvorfor seksualitetsundervisning er en så viktig investering i barn og unge både nå og for fremtiden. Vi er glade for at norske myndigheter har tatt en aktiv rolle i å samle internasjonale aktører for å fremme seksualitetsundervisning, og IPPF deltar i videre dialog, som den absolutt største organisasjonen på SRHR-feltet.

//

The end report from the IPPF international conference on comprehensive sexuality education, hosted by Sex og Politikk in Oslo in December 2017, is now published. Read more about the conference (in English) Read more about the conference in English, and please find the report below.