Norgespremiere på nytt seksualitetsmateriell på samisk

Foreningen Sex og Politikk markerer samisk språkuke med nytt…

Beaiveálgu-erklæringen med fokus på seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

Det nye sametingsrådet er tydelig på viktigheten av god seksuell…

En lite sexy regjeringsplattform

Gledelige nyheter fra Støre-regjeringen om satsing på seksuell…

Helseministeren må prioritere den seksuelle folkehelsen

Sex og Politikk gratulerte den nye helseministeren på Slottsplassen…

Seksuelle rettigheter er likestillingspolitikk

Sex og Politikk gratulerte den nye kultur- og likestillingsministeren…

Ønsker oss mer seksualitet fra kunnskapsministeren

Sex og Politikk gratulerte den nye kunnskapsministeren på Slottsplassen…

Gledelig prioritering i utviklingspolitikken

Sex og Politikk gratulerte den nye utviklingsministeren på Slottsplassen…

Statsbudsjettet: Forventer ytterligere forbedringer fra den nye regjeringen

Foreningen Sex og Politikk er fornøyd med at regjeringen fortsetter…

En ny regjeringsplattform må ta likestilling og seksuell helse på alvor

Arbeiderpartiet og Senterpartiet er i full gang med å utarbeide…