Seksuelle rettigheter er likestillingspolitikk

Seksuelle rettigheter er likestillingspolitikk

Sex og Politikk gratulerte den nye kultur- og likestillingsministeren på Slottsplassen i dag med velkomstbrev og lykkeønskninger. I brevet oppfordrer vi til at seksuelle rettigheter skal være en sentral del av likestillingspolitikken fremover.

Her kan du lese vårt velkomstbrev til ny kultur- og likestillingsminister:

Kjære Anette Trettebergstuen!

Vi i foreningen Sex og Politikk vil gjerne få lov til å gratulere deg med jobben som Norges nye kultur- og likestillingsminister! Vi ser frem til å samarbeide med deg og ditt departement i den kommende perioden.

Du tar nå over ansvaret for et omfattende og viktig fagområde som berører oss alle. Vi i Sex og Politikk håper at du kommer til å la seksuelle rettigheter stå sentralt i arbeidet fremover.

God seksuell helse er et viktig bindeledd mellom fysisk og psykisk helse, og en viktig faktor med tanke på livslyst og livsglede. En av grunnpilarene i god seksuell helse er et likestilt samfunn.

I regjeringsplattformen trekker dere blant annet frem psykisk helse for ungdom, levevilkår for lhbt-befolkningen og et godt helsetilbud for eldre. Dette er alle fagområder som vi i Sex og Politikk jobber med hver dag, både her hjemme, men også internasjonalt.

Sex og Politikk vil komme med to ønsker til deg:

1. Helsemyndighetene må ta inn over seg at god seksuell helse i befolkningen generelt fordrer en god og helhetlig, oppdatert og normkritisk seksualitetsundervisning. Undervisningen må være relevant for barn og unges liv for at den skal ha effekt, og derfor kreves en kontinuerlig utvikling og oppdatering. Dette vil være et effektivt verktøy for å fremme likestilling og motarbeide diskriminering basert på kjønn, alder, kultur, legning og funksjonsvariasjon.

2. Regjeringen må tallfeste de nye forpliktelsene til SRHR som ble gitt under Generation Equality Forum 2021, markeringen av 25-årsjubileet til Beijing-erklæringen.

Vi ønsker deg lykke til i ditt nye arbeid, og håper at du vil være med å løfte fram viktigheten av å styrke seksuelle rettigheter, også for de mest marginaliserte og sårbare og være en tydelig stemme for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR). Vi ser fram til god dialog og samarbeid med deg, og er klare for en samtale.

Med vennlig hilsen,

Tor-Hugne Olsen

Daglig Leder, Sex og Politikk

Les brevene til de andre ministrene her:

Vårt velkomstbrev til ny kunnskapsminister, Tonje Brenna

Vårt velkomstbrev til ny utviklingsminister, Anne Beathe Tvinnereim

Vårt velkomstbrev til ny helseminister, Ingvild Kjerkhol