Seksuelle rettigheter er menneskerettigheter

Seksuelle rettigheter

er menneskerettigheter

Seksuelle

rettigheter

er menneske-

rettigheter