Ønsker oss mer seksualitet fra kunnskapsministeren

Ønsker oss mer seksualitet fra kunnskapsministeren

Sex og Politikk gratulerte den nye kunnskapsministeren på Slottsplassen i dag med velkomstbrev og lykkeønskninger. I brevet kommer vi med noen ønsker til statsråden for den kommende perioden.

Her kan du lese vårt velkomstbrev til ny kunnskapsminister:

Kjære Tonje Brenna!

Sex og Politikk ønsker å gratulere deg som ny kunnskapsminister! Vi gleder oss til godt samarbeid i den kommende periode.

Vi håper du vil være aktiv i arbeidet for å sikre at norske barnehagebarn og elever får alderstilpasset, helhetlig og positiv seksualitetsundervisning. Seksualitetsundervisning er avgjørende for å utruste barn og unge med den kunnskapen og handlingskompetansen de trenger for å kunne ta informerte valg som fremmer helse, likestilling og trivsel, og som forebygger mobbing, diskriminering og krenkelser, både i skolegården og i sosiale medier.

Vi har to anbefalinger for arbeidet ditt i påfølgende periode:

  • At det innføres seksualitetsundervisning som en del av grunnutdanningen på alle høyere utdanninger til profesjoner som arbeider med barn og unge, for å sikre likeverdig og kvalitetssikret seksualitetsundervisning.
  • At seksualitetsundervisning om kropp, respekt og grenser blir sikret allerede i barnehagen for å fremme positiv seksualitet og for å gi barn et tryggere og bedre forhold til seg selv.

Vi ønsker deg lykke til i ditt nye arbeid, og håper du vil være aktiv i arbeidet for å sikre at barn og unge i Norge får positiv , alderstilpasset og helhetlig seksualitetsundervisning. Vi ser fram til god dialog og samarbeid med kunnskapsministeren, og er klare for en prat.

Med vennlig hilsen,

Tor-Hugne Olsen

Daglig Leder, Sex og Politikk

Les brevene til de andre ministrene her:

Vårt velkomstbrev til ny utviklingsminister, Anne Beathe Tvinnereim

Vårt velkomstbrev til ny kultur- og likestillingsminister, Anette Trettebergstuen

Vårt velkomstbrev til ny helseminister, Ingvild Kjerkhol