Gledelig prioritering i utviklingspolitikken

Gledelig prioritering i utviklingspolitikken

Sex og Politikk gratulerte den nye utviklingsministeren på Slottsplassen idag, og har høye forventninger til løftene om forsterket norsk innsats og økt støtte til seksuelle rettigheter i utviklingspolitikken.

Her kan du lese vårt velkomstbrev til ny utviklingsminister:

Kjære Anne Beathe Tvinnereim!

Sex og Politikk ønsker å gratulere deg som ny utviklingsminister! Vi gleder oss til et godt samarbeid i den påfølgende perioden.

Sex og Politikk håper utviklingsministeren i den kommende regjeringsperioden vil løfte områdene som ofte møter motstand internasjonalt, men som er livsviktige for god helse og deltagelse i samfunnet – seksuelle rettigheter!  Norge står i en unik situasjon internasjonalt som ett av få land nærmest uten mostand mot seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR). Dette stiller Norge i en unik posisjon til å ta rollen som et foregangsland på trygg abort, seksualitetsundervisnings og kjønn- og seksualitetsmangfold.

Det er gledelig at regjeringen i sin utenriks- og utviklingspolitikk vil prioritere kvinners rett til selv å bestemme over egen kropp, og vil forsterke norsk innsats og øke støtten til prevensjon og trygge aborter.  Og at Senterpartiet i sitt partiprogram stadfester at «Norge må ta en aktiv rolle for å sikre trygge fødsler og selvbestemt abort, og prioritere arbeidet for å hindre barneekteskap, vold og overgrep».

Vi ser fram til en god dialog om disse teamene fremover.

Sex og Politikk vil komme med tre ønsker:

  1. Regjeringen må øke finanseringen til seksualitetsundervisning og sørge for at seksualitetsundervisning inngår som en viktig del av Norges utviklingsarbeid.
  2. Regjeringen må følge opp Nairobi-forpliktelsene fra 2019 (10,4 milliarder NOK til SRHR for perioden 2020-2025) og tallfeste de nye forpliktelsene som ble gitt under Generation Equality Forum 2021.
  3. Regjeringen må lansere en ny strategi for kvinners rettigheter og likestilling i utenriks- og utviklingspolitikken når nåværende strategi går ut i 2021.

Vi ønsker deg lykke til i ditt nye arbeid, og håper du vil løfte de vanskelige temaene, fremme de mest marginaliserte og sårbare, og være en tydelig stemme for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR). Vi ser fram til samarbeidet!

Med vennlig hilsen,

Tor-Hugne Olsen

Daglig Leder, Sex og Politikk

Les brevene til de andre ministrene her:

Vårt velkomstbrev til ny kunnskapsminister, Tonje Brenna

Vårt velkomstbrev til ny kultur- og likestillingsminister, Anette Trettebergstuen

Vårt velkomstbrev til ny helseminister, Ingvild Kjerkhol