Norgespremiere på nytt undervisningsmateriell på samisk

Norgespremiere på nytt undervisningsmateriell på samisk

Foreningen Sex og Politikk markerer samisk språkuke med nytt seksualitetsmateriell for videregående skole. Undervisningsmateriellet lanseres først på samisk, så nynorsk og til slutt bokmål.

Denne uka er det samisk språkuke, og foreningen Sex og Politikk benytter anledningen til å lansere «Uke 16» et helt nytt seksualitetsundervisningsmateriell for videregående opplæring på urbefolkningens eget språk.

«Sex og Politikk ønsker å benytte anledningen til å sette søkelys på viktigheten av å bevare, utbre og utvikle samisk språk og kultur. Vårt bidrag i dette viktige arbeidet er å gjøre så mye av vårt seksualitetsundervisningsmateriell som mulig tilgjengelig på de samiske språkene,» uttaler daglig leder i Sex og Politikk Tor-Hugne Olsen.

De fleste kjenner til seksualitetsundervisningsmateriellet «Uke 6» for grunnskolen, og i år lanserer Sex og Politikk «Uke 16: Seksuell Helse og Livsmestring» som er tilpasset for elever i videregående opplæring.

«Uke 16» er tilgjengelig på nord-samisk, nynorsk og bokmål, og det er altså den samiske versjonen som blir lansert først. Materiellet er på samme måte som «Uke 6» gratis, og ment som et hjelpemiddel for lærere, helsesykepleiere og andre som underviser barn og unge.

Denne uken besøker Sex og Politikk tre skoler i det samiske språkområdet; Samisk videregående skole og reindriftsskole i Kautokeino, Sámi joatkkaskuvla Kárášjogas/Samisk videregående skole i Karasjok og Tana videregående skole.

Tirdag møtte representanter fra Sex og Politikk lærere og elever ved Samisk videregående skole og reindriftsskole i Kautokeino. Etter å ha blitt møtt velkommen av eleven Mathis Eira med en joik, hadde Sex og Politikk norgespremiere for det nye undervisningsmateriellet med presentasjon, eksempler og quiz.

Sex og Politikk har siden 2016 jobbet med å gjøre seksualitetsundervisningsmateriellet tilgjengelig landets offisielle norske språk. Vårt første samiske materiell for småskolen, ble lansert i Tana 2016. Deler av materiellet er også tilgjengelig på sørsamisk og lulesamisk.