Stor variasjon det beste med jobben

Stor variasjon det beste med jobben

Fristen for å søke om intern-avtale for våren og sommeren 2024 er 15. november.

Når Mina Strand Fjeldheim (25) skal trekke frem hva det er ved det å jobbe som intern hos Sex og Politikk, må hun tenke seg litt om. Heldigvis ikke fordi det er vanskelig å finne noe positivt, men hun har litt vansker med å velge hva hun skal trekke frem.

– Det må kanskje være den totale opplevelsen, svarer hun til slutt.

– Én dag er sjelden lik en annen, og det er hele tiden noe nytt som skjer, forklarer mastergrad-studenten som jobber for en grad i global utvikling.

Hun forteller at hun er opptatt av seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) på et internasjonalt plan, spesielt etter at hun som norsk ung kvinne selv har opplevd hvor viktig gode tilbud innenfor dette området er.

– Det mest interessante har vel kanskje vært det å være med på høringene på Stortinget i forbindelse med nasjonalbudsjettet. Det har gitt meg en fin anledning til å få et innblikk i hvordan Norge jobber med bistand.

Mina trekker også fram møtet med Norad som ett av høydepunktene under intern-perioden.

– Jeg synes også at det har vært fint å få såpass mye frihet til å jobbe med ting og områder som jeg selv har vært nysgjerrig på. Det er klart at arbeidsdagen også har bestått av mer rutinepregede arbeidsoppgaver, men når jeg har kommet over ting jeg har blitt nysgjerrig på, har jeg også fått lov til å dypere inn i materiellet, forteller Mina.

I tillegg til en del research-arbeid, har Mina også vært med på fagmøter, bidratt på sosiale medier, vært med å arrangere medlemsmøter for Sex og Politikk, deltatt på konferanser og vært med å legge grunnlaget for fundrasing for Sex og Politikk sitt første større bistandsprosjekt.

Studenten forteller at hun også har muligheten for å ha sin egen «kontortid».

– I forbindelse med studiene har jeg hatt anledning til å bruke kontoret til studiearbeid. For min egen del har det gjort det lettere for meg å konsentrere meg om studiene i stedet for å være hjemme på hybelen.

Mina sin intern-perioden er på tre måneder, og i løpet av den tiden har hun vært innom de aller fleste fagområdene som Sex og Politikk jobber med, men først og fremst det internasjonale arbeidet.

15. november er det ny søknadsfrist for å få arbeidspraksis hos Sex og Politikk våren og sommeren 2024. Les mer om innen hvilke arbeids- og fagfelt du kan søke intern-perioder for via denne lenken.