Praksisplass ga kompetanse og større nettverk

Praksisplass ga kompetanse og større nettverk

Sex og Politikk tar mål av seg å være en arbeidsplass som er inkluderende og ha et stort mangfold.

Nora Worren jobbet som praktikant eller intern som det også gjerne kalles høsten 2022. Vi ba henne dele noen tanker med oss om det å være praktikant hos Sex og Politikk.

– Først og fremst vil jeg påpeke hvor inkluderende jeg opplevde Sex og Politikk. Jeg fikk vite at jeg hadde fått praktikantplassen i juni 2022, men allerede før jeg begynte i jobben, så ble jeg invitert på sommerfest og inkludert på organisasjonens feiring og markering av Oslo Pride. Å si jeg har hatt det gøy og lært masse er en underdrivelse, jeg hadde et fantastisk halvår, forteller Nora.

Nora studerer internasjonal sosial velferd og helsepolitikk på OsloMet, og det var i løpet av tredje og fjerde semester av mastergraden hun hadde praktikantopphold hos Sex og Politikk.

– Jeg hadde en svært fleksibel timeplan på studiet, og dette tillot meg å være på kontoret de dagene jeg hadde møter eller andre forpliktelser, og som regel på de faste kontordagene tirsdag og onsdag. Samtidig hadde jeg andre forpliktelser, noe som det ble tatt hensyn til i planleggingen av arbeidet, og jeg synes også jeg fikk god oppfølging fra min nærmeste leder, Vilde.

I forkant av praktikanttiden hadde Nora møter med teamleder Vilde, samt daglig leder Tor-Hugne, for å kartlegge hva hun var interessert i å jobbe med, slik at man kunne planlegge arbeidsoppgavene deretter.

– Jeg ble derfor først plassert i CSE-teamet, som er teamet som arbeider med seksualitetsundervisning. Her fikk jeg lov til å påvirke mine egne arbeidsoppgaver, og satt kjapt i gang med å lage nye oppgaver til seksualitetsundervisningsmateriellet for 1. – 4. og 8. -10. trinn, i samarbeid med mine kolleger Ellen og Ibrahim.

Jeg var også interessert i det internasjonale arbeidet som Sex og Politikk gjør, og fikk derfor også etter noen måneder jobbe på det internasjonale teamet. Her ble jeg kjent med enda flere spennende personer og fikk prøve meg på nye arbeidsoppgaver, blant annet å planlegge et stort internasjonalt møte med organisasjoner som Sex og Politikk samarbeider med.

Jeg fikk også prøve meg på litt administrative oppgaver som å oppdatere internevalueringsrapporten fra Uke 6 i 2022, og jeg har fått holde flere workshops og foredrag. Blant annet holdt jeg sammen med min kollega Ella en workshop for lærerstudenter på Høgskulen i Volda, og sammen med min kollega Ibrahim holdt foredrag på SNU sin Ungdomskonferanse om seksualitet. Jeg fikk også være med på møter på Stortinget, reist på arrangement i Tromsø, samt større internasjonale møter.

Det var spesielt én ting som Nora bet seg merke i.

– Mine kolleger og ledere under hele oppholdet stort fokus på det at jeg skulle ha arbeidsoppgaver som er interessante for meg og at jeg skulle lære mest mulig. Det var altså ikke snakk om at jeg som praktikant skulle gjøre unna det arbeidet andre ikke hadde tid til, men at jeg skulle få jobbe med nettopp det jeg ville jobbe med og ville ha læringsglede og nytte av.

Som praktikant får man arbeidspraksis, og da er det også viktig hva den enkelte praktikant eller intern får med seg videre.

– Jeg tar med meg veldig mange ting fra mitt opphold hos Sex og Politikk, blant annet et høyt krav til arbeidsmiljø på mine fremtidige arbeidsplasser. Jeg har trivdes så godt med mine kolleger og med våre sosiale sammenkomster som personalsamlinger, sommer- og julefester, og så videre, og miljøet var så inkluderende at det var ganske trist å slutte.

Jeg har blitt flinkere på å ta egne valg og stole på meg selv og mine evner. Det å ha fått mulighet til å lage undervisningsopplegg alene var svært spennende, og det føltes veldig godt å ha mine kolleger og lederes tillit til at det jeg produserte av materiell var av høy kvalitet. Jeg har også fått øve meg på å få konstruktiv kritikk fra teamet, og å generelt arbeide i team.

Det viktigste jeg tar med meg fra mitt opphold hos Sex og Politikk er masse viktig og relevant arbeidserfaring, mer kompetanse på SRHR-feltet, samt et mye større nettverk. Jeg har fått innsikt i feltet som vil kunne hjelpe meg på min vei videre i karrieren min, og jeg føler meg generelt mye tryggere på meg selv og min egen kompetanse etter mitt opphold hos Sex og Politikk.

15. november er det ny søknadsfrist for å få arbeidspraksis hos Sex og Politikk våren og sommeren 2024. Les mer om innen hvilke arbeids- og fagfelt du kan søke intern-perioder for via denne lenken.