Incest og seksuelle overgrep

Incest og seksuelle overgrep

Når skal noe defineres som incest eller et seksuelt overgrep?

Seksuelle overgrep omfatter fysisk og/eller psykiske krenkelse av en persons seksuelle integritet.

Incest er seksuell omgang eller seksuelle handlinger mellom søsken, nære slektninger i nedstigende linje, det vil si barn, barnebarn og oldebarn. Det gjelder både biologiske og adopterte barn og stebarn. Incest omfatter både seksuell omgang og å få noen til å utføre seksuell omgang med seg selv.

Seksuelle overgrep og incest kan også skje uten berøring, men ved ord, ved blikk, ved å tvinge andre til å se på porno eller vise eller utføre seksuelle handlinger uten selv å ta på eller på annen måte bidra.

Den som forgriper seg på noen berører enten fysisk eller psykisk barnet på en måte som ingen andre gjør, om det da ikke er flere som er med på overgrepet. Vi vet at overgriper ofte truer, tvinger, lurer, lokker, manipulerer eller presser barnet til å delta i aktiviteter barnet ikke egentlig ikke vil være med på eller ikke forstår, eller får trusler om å ikke snakke til andre om.

Videreføringen av trussel, tvang og lignende er ofte selve det fysiske overgrepet. Ofte utarter dette seg om at en ungdom eller voksen tar barna på tissen, rumpa eller munnen og berører kroppen eller de tvinger barnet til å være med på seksuelle aktiviteter barnet ikke er moden til, ikke vil, ikke forstår rekkevidden av, eller ikke tør å gå bort fra. Det kan også være at barnet synes det virker spennende, spesielt dersom overgriper er en person de synes er snill og morsom, kanskje er glad i og kjenner.

Overgriperen er flink til å «groome» (Fra engelsk: Å lokke en annen med gaver, tjenester, løfter, ros, med den hensikt å oppnå seksuelle tjenester.) barn, og de går gjerne fra vanlig til seksuell berøring, på en måte som gjør at barnet ikke forstår hva som skjer. Og om barnet skulle protestere vil sannsynlig den som overgriper i de fleste tilfellene ikke bry seg om dette, men enten endre taktikk eller true barnet.

Det er viktig at vi snakker om seksualitet med positivt fortegn og åpner opp for samtale om seksuelle overgrep. Da kan barnet oppfatte deg som en god voksen som det kan betro seg til.

Barn som har det vanskelig viser det, og de fleste av oss kjenner igjen signalene på at barn ikke har det bra er ganske like enten barnet utsettes for fysisk, psykisk vold, mishandling og/eller seksuelle overgrep. Signalene kan komme til syne som somatiske uregelmessigheter eller plager, samt kroppslige fysiske signaler.

Disse signalene kan være aggressiv seksuell adferd, forsøk på å forføre voksne, tilby seksuelle handlinger og tjenester, kan mange pornofiserte ord og uttrykk, stadig snakker om seksualitet som virker unaturlig og grov.

Andre signaler er vondt i magen, vondt i hodet, stramme spente muskler, stressinkontinens, ekstreme problem med avføring, blåmerker, problemer hos tannlege, gulping, oppkast, skulking, selvskading, angstanfall, ikke vil skifte i garderobesituasjoner med mer.
Flere av disse signalene kan være tegn på at et barn sliter med et eller annet, og dette er noe som du må ta ansvar for, og finne ut av. Les deg opp på signaler barn kan gi og på hvordan du kan snakke med barn du er urolig eller bekymret for.

Dersom du får en dårlig magefølelse, skal du ta det på alvor og undersøke om det er noe barnet sliter med.

Refleksjonsspørsmål: Hva vil du svare et barn som stadig vekk sier de ikke vil til mamma, som sier at mamma hadde fingeren inni i rumpa deres, at det lukter vondt av mamma sin tiss, og som gjemmer seg hver gang barnet vet at mamma skal hente dem? Hvordan kan du få barnet i tale?