Barnehagelærerutdanning

Barnehagelærerutdanning

Positiv seksualitet som verktøy mot incest og seksuelle overgrep.

Sex og Politikk har i samarbeid med pedagog og spesialist i sexologisk rådgivning (NACS) Margrete Wiede Aasland utarbeidet et undervisningsopplegg for barnehagelærerstudenter ved landets universiteter og høgskoler der målet er å bruke positiv seksualitet som verktøy mot incest og seksuelle overgrep.

I forkant av undervisningen på de forskjellige studiestedene, skal studentene fylle ut et skjema som sier noe om studentenes holdninger, kunnskap og tidligere erfaring om barn, seksualiteten, incest og seksuelle overgrep.

LENKE TIL SKJEMA

I tillegg til dette skjemaet som fungerer som en kartlegging og veiviser for foredragsholder, skal studentene lese ti korte tekster som berører temaer som tas opp i forelesningen. Det anbefales å lese tekstene fra én til ti.

  1. Verdens helseorganisasjon og seksualiteten
  2. Hvorfor er kunnskap om positiv seksualitet viktig?
  3. Rammeplanen for barnehager og seksualiteten
  4. Barns lek og voksne tanker
  5. Egne erfaringer og holdninger
  6. Ord og uttrykk
  7. Incest og seksuelle overgrep
  8. Hvem begår seksuelle overgrep?
  9. Samspill, kommunikasjon og samtykke
  10. Samarbeid med omsorgspersonene i barnets liv og de ansatte i barnehagen

Etter å ha lest disse ti tekstene er du klar til å delta på forelesningen.

-Vi klarer aldri å stoppe det første overgrepet

«Vi vil aldri klare å stoppe det første overgrepet,» sier prosjektleder Margrete Wiede Aasland, vel vitende om at mange vil reagere på en slik uttalelse. «Det vil alltid være andre barn eller voksne som kommer til å utsette barn for overgrep, men med kunnskap og språk vil vi kunne være med å forhindre at overgrepene fortsetter,» forklarer Wiede Aasland, som er spesialist i sexologisk rådgivning (NACS), spesialist i seksualitetsundervisning, pedagog og forfatter.

I denne samtalen (30 minutter) med seniorrådgiver Tore Aasheim fra Sex og Politikk underbygger hun påstanden, og snakker om barna og seksualiteten, spesielt med tanke på voksne som jobber med små barn.

Klikk på den røde spilleknappen for å høre samtalen mellom Margrete Wiede-Aasland og Tore Aasheim.