Samarbeid mellom barnehage og omsorgspersoner

Samarbeid mellom barnehage og omsorgspersoner

For å skape en trygg hverdag for barn i barnehagen er det viktig med god dialog mellom omsorgspersoner og barnehagen.

Barnehagen bør ha søkelys på positiv seksualitet, incest og seksuelle overgrep gjennom hele barnehageåret.

Når dere har disse samtalene i barnehagen, er det viktig å involvere foreldrene. Dere kan for eksempel lage et foreldreskriv, som går ut i forkant av arbeidet. Her kan dere skrive ned hvilke bøker dere skal lese og hva dere skal fokusere på. Kanskje foreldrene kan få noen refleksjonsspørsmål de kan jobbe med rundt middagsbordet også?

Rammeverket rundt arbeidet må være solid. Det vil si at det må være gode rutiner i forbindelse med avdelingsmøter, rutiner for personell og for foreldremøter. På disse arenaene bør man snakke om rutiner for hva som skal sies om barna velger å være uten klær, om hva dere sier til barn som koser med tissen sin, undersøker hverandre eller leker at de «sexer», som mange barn sier i dag. I gamle dager kalte vi det å pule.

Utfordringer knyttet til dette oppstår ofte på grunn av mangel på kunnskap eller frykt for at barnet utsettes for seksuelle overgrep i barnehagen. Snakk om hvordan dere skal takle om et barn hyper-onanerer – som onanerer overalt, nesten hele dagen. Eller barn som kommer med seksuelle forslag til en voksen i barnehagen. Sørg for å lese deg opp, hold kurs, eller ta noen telefoner til en fagperson om du føler deg usikker.

Dersom dere er usikre på situasjoner som oppstår mellom barn, i foreldregruppen eller blant personalet er det viktig at dere snakker sammen, finner ut av det og kontakt gjerne personer dere vet har kunnskap om disse utfordringene som kan oppstå.

Den aller beste vi kan gjøre for å forebygge seksuelle overgrep og incest er å snakke med barn og unge om positiv seksualitet, om kroppen om kjærlighet og samspill og følelser helt fra de er i barnehagealder og helt til de går ut av videregående skole. Vi må lære de at de kan si ja, nei, vent litt, og at det er lov å ombestemme seg!

Refleksjonsspørsmål: Tenk gjennom hvordan du kan lage en plan for hvordan du kan legge opp foreldresamarbeidet og et foreldremøte for å informere om barnas seksualitet, som får foreldrene til å samarbeide med barnehagen.

Du har nå lest alle de ti introduksjonstekstene og er nå klar til å delta på forelesningen.