Barns lek og voksne tanker

Barns lek og voksne tanker

Ikke bland dine egne voksne tanker inn i barns lek.

Barn oppfører seg ikke som voksne når de utforsker seg selv og eller andre jevnaldrende barn med humor og frivillighet.

De leker, de har «latesom»-leken. Slik lek er helt naturlig, og når de leker er det viktig at du ikke forveksler det med noe som voksne ville ha tenkt eller gjort. Barns verden og deres lek må ikke settes i samme kategori som voksen seksualitet, dette er to helt forskjellige sfærer.

Barn er ofte nysgjerrige og undersøker gjerne egen kropp og andre jevnaldrende barn sine kropper. Denne leken skal selvsagt være frivillig og lystbetont.

De kan leke leker der eget eller andre jevnaldrende barn sitt kjønnsorgan sees på eller berøres, de kan late som de lager baby, er gravid eller føder. Dette er helt vanlige leker som mange barn synes er spennende.

Det beste du som voksen kan gjøre er å være en trygg tillitsperson som kan støtte barna hvis du observerer at noen barn blir usikre eller opplever at grensene deres krysser. Da kan du moderere leken og benytte det som en god situasjon for læring.

Refleksjonsspørsmål: Hvordan tenker du at du kan bidra til at personalgruppa og foreldre forstår at barns utforsking av seg selv og eventuell andre jevnaldrende barn sine kropper, handler om at de øver seg i lyst, grenser og kontroll?