Verdens helseorganisasjon og seksualiteten

Verdens helseorganisasjon og seksualiteten

Seksualiteten som en medfødt egenskap

I 1984 la Verdens helseorganisasjon (WHO) fram en egen definisjon av seksualitet.

Den er som følger: «Seksualiteten er en integrert del av ethvert menneskes personlighet.»

Det erotiske livet, og for eksempel et samleie, kan være en del av vår seksualitet, men behøver ikke å være det.  Seksualiteten er så mye mer.  Det er hva som driver oss etter å søke kjærlighet, varme og intimitet.

Den blir uttrykt i måten vi føler og beveger oss på, tar på eller blir tatt på.  Det er like mye å være sensuell som å være seksuell.  Seksualiteten har innflytelse på våre tanker, følelser, handlinger og derved på vår mentale og fysiske helse. Fordi helse er en fundamental menneskerett, må også seksuell helse med i disse rettighetene. 

Spesialist i klinisk sexologi og klinisk psykologi Stephàne Vildalen forklarer seksualitet som følger:

Jeg forstår det slik at seksualiteten starter allerede når vi unnfanges, den er en del av oss hele livet, og så fort vi kommer til denne orden påvirkes vi av omgivelsene våre, også vår seksualitet. Seksualitet er en medfødt egenskap.

Refleksjonsspørsmål: Hvilken relevans har WHO sin definisjon av seksualitet for ditt arbeid med barn i barnehage?