Hvorfor er kunnskap om positiv seksualitet så viktig?

Hvorfor er kunnskap om positiv seksualitet så viktig?

Det er flere grunner til at barn bør få kunnskap om positiv seksualitet.

Positiv og alderstilpasset informasjon om seksualitet fører til:

  • At unge debuterer senere seksuelt
  • At unge planlegger et seksuelt møte på en trygg måte
  • At unge bruker kondom
  • At barn og unge ikke blir så opptatt av porno 
  • At barn og unge tidligere sier ifra om de er blitt utsatt for incest eller seksuelle overgrep 

Det er bare en vinn-vinn-situasjon å snakke med barn om seksualitet, så lenge samtalen er tilpasset barnets alder, utvikling og modenhet.  

Refleksjonsspørsmål: Hvorfor tror du det er viktig at du klarer å formidle til foreldre, og personalet i barnehagen at kunnskap om positiv seksualitet kan være et viktig verktøy i forebygging av incest og seksuelle overgrep?