Dette er Sex og Politikk sin «kaffe-avtale»

Dette er Sex og Politikk sin «kaffe-avtale»

Verdien av én kaffe latte i måneden kan være et viktig bidrag i å vise solidaritet med noen som trenger deg som alliert. Les mer om Sex og Politikk sin «kaffe-avtale».

Bistand er mye mer enn å dele ut penger. Bistand er å lære, utveksle erfaringer, bidra, være solidarisk og være med å skape en bedre hverdag for våre medmennesker ut ifra de muligheter vi selv rår over.

Den norske stat har som mål å bidra med bistand tilsvarende én prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP), rike filantroper og bedrifter bidrar med store summer, frivillige organisasjoner og foreninger samler inn store beløp og så kan du og jeg bidra med det vi synes vi klarer.

Når man deltar i større bistandsprosjekter med pengestøtte fra det offentlige, er det også krav om å bidra med egne midler. Dette gjelder også bistandsprosjekter som vi i Sex og Politikk deltar i.

Fordi vi er en NGO (non-governmental organization) og ikke driver kommersiell drift og heller ikke tjener egne penger, må vi selv samle inn penger fra private og næringsliv til våre bistandsprosjekt.

Via Sex og Politikk sin «kaffe-avtale» ber vi deg om å bidra med verdien av én eller flere kaffe latte én gang i måneden. Vi er selvsagt inkluderende, så foretrekker du te, kakao eller brus så er du selvsagt også invitert til å være med å bidra.

Via autogiro kan du forplikte deg til å bidra med 50, 200 eller 500 kroner i måneden for å være med å ståtte våre bistandsprosjekt. Hver eneste krone som vi får inn går uavkortet til bistandsprosjektene. Dersom du vil gi mer enn 500 kroner kan du selv bestemme beløpet.

«Kaffe-avtalen» går videre ut på at vi et par ganger i året inviterer til en kaffeprat (fysisk og digitalt) der vi informerer om prosjektene, svarer på spørsmål og deler nyheter med alle som er på avtalen.

De gangene samarbeidsavtalene gir anledning til det, vil vi også invitere med oss én eller flere som er med i «kaffe-avtalen» til å bli med og besøke prosjektene.

«Kaffe-avtalen» er altså en sponsoravtale mellom deg og Sex og Politikk der vi garanterer at 100 prosent av pengene går direkte til bistandsprosjektene våre. Du kan til enhver tid lese hvilke prosjekter vi jobber med og du er garantert at pengene ikke går til andre utgifter, drift etc.

Du kan når som helst melde deg av sponsor-avtalen, og det er altså din egen bank som én gang i måneden automatisk trekker én, fem eller ti «kaffe latte» – eller enda flere – ut ifra hva du selv har bestemt. Du merker kanskje ikke at pengene trekkes fra din konto, men for bistandsprosjektet er denne støtten helt avgjørende.