Palestina: Et brutalt møte med virkeligheten

Palestina: Et brutalt møte med virkeligheten

Samme dag som Norge anerkjente Palestina som stat fikk Sex og Politikk besøk av Ammal Awadallah, daglig leder i vår palestinske søsterorganisasjon. Det ble et brutalt møte med virkeligheten.

Tirsdag 28. mai anerkjente Norge Palestina som stat, en avgjørelse som representerer et betydelig fremskritt innen global politikk. Samme dag fikk Sex og Politikk besøk av Ammal Awadallah, daglig leder i vår palestinske søsterorganisasjon, Palestinian Family Planning and Protection Association (PFPPA). Ammals besøk strakte seg over fire dager og inkluderte flere sentrale møter og foredrag.

Før 7. oktober 2023 var det 55.000 gravide kvinner i Gaza. Da krigshandlingene brøt ut, sluttet ikke disse kvinnene å være gravide. Dette førte til at de sto overfor en umulig situasjon, en tid i livet som egentlig skulle være preget av spenning og glede.

Mer enn 15 prosent av gravide kan i dag forvente komplikasjoner under sin fødsel, et tall som har tredoblet seg siden 7. oktober 2023. Keisersnitt gjennomføres uten bedøvelse og flere kvinner enn tidligere dør i barsel og barnedødeligheten øker. Amming blir vanskelig og for mange ikke mulig på grunn av underernæring. Kvinner er også i generelt større fare enn menn på grunn av seksualisert og kjønnsbasert vold (SGBV*).

Det å sikre kondomer og andre prevensjonsmidler er et konkret forebyggende tiltak som kan gjennomføres, og at PFPPA har kunnet distribuere dette i noen grad i Gaza. Det er helt umulig å få tak i sanitetsprodukter i Gaza. Menstruasjon blir uregelmessig, og jenter og kvinner gruer seg til mensen fordi det allerede eksisterer skam og tabu rundt temaet. De isolerer seg, og må bruke filler av telt for å kunne bevege seg.

Onsdag 29. mai holdt Awadallah foredrag først hos Redd Barna for deres ansatte og deretter for ansatte i Sex og Politikk. Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR*), helsehjelp og fokus på kvinner er noe av det første som forsvinner i krisesituasjoner, fortalte Awadallah.

Torsdag 30. mai holdt Ammal Awadallah en presentasjon for Stortingets SRHR-nettverket, etterfulgt av en nær dialog med stortingsrepresentanter fra flere partier.

Ammal beveget også Norad direktør, Bård Vegard Solhjell, og avdelingsleder for velferd og menneskerettigheter, Lisa Knutsen Sivertsen, med sine beskrivelser av den humanitære krisen som utspiller seg i Palestina. Det ble et sterkt møte med dem og flere av Norads ansatte som jobber med både med Norges humanitære satsing og SRHR satsing om de umiddelbare og langsiktige behovene til den palestinske befolkningen og staten, norsk bistand til palestinsk SRHR-arbeid og Norges nye humanitære strategi.  

Awadallahs besøk ble avsluttet med et medlemsmøte i Sex og Politikk i forkant av vårt årsmøte. Det var et møte mellom søsken – PFPPA og Sex og Politikk er søskenorganisasjoner under IPPF*-paraplyen. Historiene om vår kollega, Wafa Abu-Hasheish, er både brutale og gir håp. Hvordan hun har tatt med seg PFPPA-arbeidsvest under flukt for å både kunne hjelpe andre og seg selv.

Kristin Bjorå fra KFUK-KFUM (medlemsorganisasjon av Sex og Politikk) fortalte om KFUK-KFUMs engasjement i Palestina over flere tiår. De jobber med:

  • Trygge møteplasser og fritidsaktiviteter for ungdom.
  • Yrkesopplæring og jobbtrening til unge.
  • Ungdom som har sittet i israelske fengsler, og som lever under okkupasjon og blokade, får psykososial støtte.
  • Unge kvinner skal ha en stemme i et tradisjonelt og patriarkalsk samfunn. 
  • Tilby arenaer der unge får opplæring i demokratiske virkemidler, for å skape endring i samfunnet.  
  • Skape større bevissthet i samfunnet om inkludering av mennesker med funksjonsvariasjoner.

Siden oktober er flere unge blitt arresterte og holdt i varetekt. De som kommer ut av fengsel rapporterer at oppholdene er verre enn tidligere. KFUK-KFUM bistår med veiledning og psykisk førstehjelp, samt henviser til spesialiserte tjenester. KFUK-KFUM har se siste årene bygget opp et varslingssystem for å motvirke seksualisert og kjønnsbasert vold. De får rapporter om at situasjonen blir stadig verre med økning av vold i nære relasjonen. Siden oktober har KFUK-KFUM skap flere trygge møteplasser der kvinner og jenter kan møtes, samtale og motta hjelp.

Avslutningsvis ledet Sex og Politikks styreleder, Jon Lomøy, en samtale mellom Ammal Awadallah, Kristin Bjorå, Nina Strøm (Norad) og salen.