-Våpenhvile er den eneste konstruktive løsningen

-Våpenhvile er den eneste konstruktive løsningen

Sterkt møte mellom norske stortingspolitikere og lederen for IPPF i Palestina Ammal Awadallah.

Torsdag 30. mai møtte Stortingets SRHR-nettverk Sex og Politikk sin palestinske kollega, Ammal Awadallah, hun er daglig leder i den Palestinske International Planning Association (PFPPA). Ammal beskrev for de norske politikerne den ekstreme situasjonen som nå preger Gaza og hele Palestina og fortalte om PFPPAs arbeid. Kontoret til PFPPA i Gaza ble ødelagt allerede 8. oktober 2023 av blowback fra en bombing Israel gjennomførte over gaten fra kontoret deres. Likevel var det fortsatt fungerende utstyr der som kunne brukes senere. Bygningen er nå nedbrent med total ødeleggelse av utstyr og lokaler.

Ly, mat, vann og elektrisitet er essensielt å sikre ved kriser. Disse tingene eksisterer nesten ikke i Gaza lenger. Gjennom perspektivet på «essensielle» ressurser i krisetid, forsvinner altfor ofte andre ting vi anser som essensielle i fredstid.

Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), helsehjelp og fokus på kvinner er noe av det første som forsvinner i krisesituasjoner, fortalte Ammal.

LES MER: Countdown 2030 – Crisis in Gaza (PDF)

Videre forklarte hun at det å sikre kondomer og andre prevensjonsmidler er et konkret forebyggende tiltak som kan gjennomføres, og at PFPPA har kunnet distribuere dette i noen grad i Gaza. Overraskende nok, har det ikke vært mulig å distribuere kondomer i Gaza i tiden før 7. oktober 2023. Dette fordi Israel anså på dem som en «sikkerhetsrisiko», fordi de kunne kastes over grensen fra Gaza til Israel. Av samme grunn er ballonger også forbudt i Gaza.

Det er helt umulig å få tak i sanitetsprodukter i Gaza. Menstrasjon blir uregelmessig, og jenter og kvinner gruer seg til mensen fordi det allerede eksisterer skam og tabu rundt temaet. De isolerer seg, og må bruke filler av telt for å kunne bevege seg.

Før 7. oktober 2023 var det 55.000 gravide kvinner i Gaza. Da krigshandlingene brøt ut, sluttet ikke disse kvinnene å være gravide. Dette førte til at de sto overfor en umulig situasjon, en tid i livet som egentlig skulle være preget av spenning og glede.

Ammal fortalte om gravide kvinner som handlet inn alt de trengte til sine kommende barn – barnerommene sto klare og var fylt med leker og andre nødvendigheter – frem til hjemmene deres ble bombet. Mer enn 15 prosent av gravide kan i dag forvente komplikasjoner under sin fødsel, et tall som har tredoblet seg siden 7. oktober 2023.

Manglende helsetilbud og ressurser på sykehus fører også til at fødende kvinner kun får én time i sykehussengen, før de må ta med seg sitt nyfødte barn til teltene sine og gjøre alt av omsorgsarbeidet på egen hånd, i en situasjon som for oss i Norge er helt ubegripelig.

Amming blir vanskelig og for mange ikke mulig på grunn av underernæring. Keisersnitt gjennomføres uten anestesi og flere kvinner enn tidligere dør i barsel og barnedødeligheten øker. Ammal forteller også om keisersnitt utført med kjøkkenkniver. Kvinner er også i generelt større fare enn menn på grunn av seksualisert og kjønnsbasert vold (SGBV), samt at kvinner oftere setter andres liv foran sitt eget, spesielt sine barns liv.

PFPPA ble etablert i 1964 og har over lang tid hatt ansatte i Gaza. Ammal fortalte om en av dem, Wafa Abu-Hasheish. Wafa har tre barn som hun nå er på flukt med. Hun har flyktet seks ganger siden oktober. Ammal fortalte at alle palestinere alltid har en sekk klar i tilfelle de må flykte. Denne sekken inneholder kun det aller mest nødvendige.

Wafa pakket med seg en ekstra ting – hennes PFPPA-arbeidsvest. Denne vesten er en viktig del av hennes identitet og gir henne mening i det krisefylte livet. Arbeidsvesten sørger for at Wafa kunne fortsette å hjelpe andre i samme situasjon. Wafa og den andre ansatte i PFPPA som nå er på flukt i Gaza, yter viktig mental helse- og psykososial hjelp til de hundretusenvis av menneskene som i dag er på flukt internt i Gaza. Gaza er totalt avhengig av humanitær assistanse og fikk tidligere 500 lastebiler med nødhjelp daglig. Etter opptrappingen av krigshandlingene fra Israel har den humanitære hjelpen nesten stoppet opp, og på gode dager kommer det inn 200 lastebiler. Dette er altfor lite for hundretusenvis av mennesker.

Ammal fortalte at hun ikke fikk kontakt med Wafa i løpet av en ti-dagers periode for en stund tilbake. Hun beskrev det hjerteskjærende øyeblikket da hun fortalte sine ansatte på Vestbredden at de måtte begynne å kontakte Wafas nødkontakter og sykehus. Når Ammal omsider fikk kontakt med Wafa, fortalte Wafa at og hennes tre barn, samt ni andre kvinner og deres barn, hadde vært holdt fanget i en trapp i ti dager. Wafa, som tilfeldigvis hadde med seg intravenøs næring i sekken sin, og de andre som ble holdt fanget, overlevde ved å dele på denne ressursen. Etter dette innså Ammal at hun måtte ha flere nødkontakter for sine ansatte i Gaza.

Over 8000 mennesker mottok hjelp fra PFPPA i Gaza i perioden februar til april. Ansatte som Wafa gir mental og psykososial hjelp, gir informasjon og deler ut prevensjon, samt er trente i førstehjelp. Men også helsearbeidere trenger støtte. PFPPA har en en avtale som også tilbyr psykososialstøtte til egne ansatte over telefon. «Vi prøver alltid å støtte andre; vi er vant til å være sterke. Plutselig var det noen som tok vare på oss,» sier en av de ansatte.

Ettersom man vet at tilfeller av SGBV og voldtekt øker i krisetid, ble Ammal også spurt om hun hadde noen statistikk på dette i Gaza i dag. Til dette spørsmålet svarte Ammal «I could only imagine.» Å samle inn statistikk er utfordrende i dagens krisesituasjon i Gaza.

Lederen for den palestinske avdelingen av IPPF påpekte at selv om man føler avmakt så er det viktig å ikke miste håpet. Hun understreket at det viktigste man kan gjøre er å være en stemme for de som ikke har anledning til å komme til orde.

Det ble et nært og sterkt møte på Stortinget, med tid til god dialog etter Ammals presentasjon. Ammal understreket for de norske stortingspolitikerne at våpenhvile er den eneste konstruktive løsningen på Gazas uutholdelige situasjon.