Liv eller død er en politisk beslutning

Liv eller død er en politisk beslutning

Sandra Bruflot (H) er stolt over hva Stortingets SRHR-nettverket har fått til i kampen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR). Hun er for tiden i New York sammen med blant andre Sex og Politikk og informerer FN om Oslo-erklæringen.

«Oslo-erklæringen fra IPCI 2024 fremheves som et «robust og kraftfull» dokument som kan bidra til å styrke seksuell og reproduktiv helse og rettigheter,» uttalte Sandra Bruflot, nestleder i Stortingets nettverk for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR-nettverket), på et møte hos den norske FN-delegasjonen.

«Jeg er stolt over hva vårt SRHR-nettverk på Stortinget har fått til!» fortalte Bruflot, med tydelig henvisning til IPCI 2024 Oslo.

Bruflot er denne uka til stede under FNs befolknings- og utviklingskommisjon (CPD), der hun blant annet har deltatt på et felles arrangement om IPCI Oslo 2024 på Norges FN-delegasjon i New York.

Bruflot fremhevet at SRHR gjelder alle, inkludert urfolk, og må forstås ut fra et kjønns- og seksualitetsmangfold.

Hun understreket viktigheten av å sikre finansiering for å realisere SRHR og dialog på tvers av politiske skillelinjer.

«En styrke i Norge er at vi samarbeider på tvers av de politiske partiene,» uttalte Bruflot.

IPCI 2024 Oslo ble i starten av april arrangert i samarbeid med FNs befolkningsfond (UNFPA), Det europeiske parlamentarikerforumet for seksuelle og reproduktive rettigheter (EPF), Stortingets SRHR-nettverket og Sex og Politikk.

Sammen står disse organisasjonene både bak Oslo-erklæringen og møtet hos den norske FN-delegasjonen, et møte som fremhevet viktigheten av å stå sammen for å ytterligere styrke SRHR i verden, en verden som ennå har langt å gå for å sikre seksuelle og reproduktive rettigheter for alle.

Bjørg Sandkjær, statssekretær i Utenriksdepartementet, applauderte IPCI Oslo 2024.

«Det var en flott opplevelse å se en så hengiven, entusiastisk og mangfoldig gruppe internasjonale parlamentarikere i hovedstaden vår, som diskuterte en rekke temaer knyttet til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

Hun hadde et positivt syn på framtiden for videre arbeidet:

«Forpliktelsene som ligger i Oslo-erklæringen er ambisiøse, modige og lover parlamentarikerne å fremskynde arbeidet med å utvikle og fremme lover og politikk for å respektere, beskytte og oppfylle internasjonale menneskerettigheter,» uttalte Sandkjær.

«Jeg elsker parlamentarikere,» innledet Diene Keita fra UNFPA, som selv har vært politiker. Hun understreket viktigheten av å bygge sterke allianser og styrke hverandre for å sikre alles menneskerettigheter og få tilfeller av urettferdighet fram i lyset.

I panelet satt parlamentarikerne Marilou McPhedran, Canada, Guillaume Gouffier Valente, Frankrike, Esrom Immanuel, Fiji-øyene og Birgitte Vind, Danmark, i tillegg til norske Sandra Bruflot.

De understreket viktigheten av samhold mellom parlamentarikere og deres viktige rolle for å styrke lovverk, sikre gode finansielle ordninger og fremme konkrete saker som sikrer SRHR, inkludert for ungdom.

Marilou McPhedran fra Canada sa at ordet «mot» best beskriver parlamentarikere hun har møtt, folkevalgte som fremmer SRHR og at arrangement som IPCI er viktig både for både å inspirere og støtte hverandre. Viktigheten av IPCI Oslo 2024 ble fremhevet flere ganger under møtet.

Tor-Hugne Olsen, daglig leder hos Sex og Politikk, avsluttet arrangementet og minnet om parolen for IPCI Oslo 2024: «Liv og død er en politisk avgjørelse.»

Han viste til at Norges tidlige beslutning om innføring av seksualitetsundervisning hadde vært viktig for Norge med et eksempel fra egen familie i Nord-Norge. Her var både store barneflokker og barnedødelighet en realitet før innføringen, mens man etter innføringen av seksualitetsundervisning har sett en voldsom reduksjon av både barnedødelighet og størrelsen på familiene.

«Tiltak som politikerne i parlamentet og i regjeringer innfører og gjennomfører, er viktige og har ganske umiddelbar effekt for våre befolkninger, påpekte Olsen.