Pressemelding: «Det mest progressive som er blitt vedtatt i en internasjonal forsamling»

Pressemelding: «Det mest progressive som er blitt vedtatt i en internasjonal forsamling»

«Liv eller død er en politisk avgjørelse» – På IPCI-konferansen i Oslo bekreftet parlamentarikere fra 112 land nok en gang sitt sterke engasjement for universell seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Dokumentet fremstår som det mest progressive som er blitt vedtatt i en internasjonal forsamling.

Oslo, 15. april 2024 – På den åttende globale parlamentarikerkonferansen om befolkning og utvikling vedtok 172 parlamentarikere fra 112 land en fremtidsrettet inkluderende erklæring som bekrefter deres forpliktelse til å opprettholde universell seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), slik det ble avtalt under Den internasjonale konferansen for befolkning og utvikling (ICPD) i Kairo i 1994.

Oslo-erklæringen anerkjenner parlamentarikerne ICPD-handlingsprogrammet som «et håpets og inspirasjonens fyrtårn», og feiret fremgangen som er blitt oppnådd for kvinner og jenter i løpet av de tre tiårene siden programmet ble vedtatt. Men de påpekte også at kriser og polarisering ryster verden, noe som krevde at de la frem en ambisiøs visjon for den fremtiden de ønsker å være med på å skape i sine lovgivende forsamlinger.

Parlamentarikerne understreker viktigheten av å sikre helhetlig seksualundervisning, få slutt på kjønnsbasert vold og oppnå universell tilgang til seksuelle og reproduktive helse- og rettighetstjenester, inkludert tilgang til trygg abort. De forpliktet seg også til å jobbe med og for kvinner, jenter og ungdom i hele deres mangfold, for å ivareta deres rett til kroppslig autonomi, og for å adressere skadelige sosiale normer og kjønnsnormer.

Erklæringen anerkjente teknologiens enorme potensial for å bedre SRHR gjennom helse- og datasystemer. Den inkluderte en forpliktelse til å fremme kvinners trygge deltakelse i digitale rom og å strebe etter å sikre at kunstig intelligens prioriterer etikk og menneskerettigheter, og adresserer skjevheter som påvirker kvinner, jenter og marginaliserte grupper av befolkningen. Og den argumenterte sterkt for verdien av å investere i familieplanlegging og mødrehelse i utviklingsland.

Konferansen fant sted mot et bakteppe av 30 år siden Kairo-konferansen med imponerende fremskritt innen kvinners helse og menneskerettigheter, som den siste tiden har stagnert og står overfor motstand, og ga en plattform for likesinnede parlamentarikere fra hele verden til å finne fellestrekk i arbeidet deres og bygge et kraftig felles verktøy for å fremme den uferdige ICPD-agendaen.

Det var Stortinget ved SRHR-nettverket som offisielt inviterte til IPCI-konferansen som ble arrangert av Verdens befolkningsfond (UNFPA) i samarbeid med European Parliamentary Forum (EPF) og Sex og Politikk som er sekretariat for SRHR-nettverket på Stortinget. Konferansen ble gjennomført i godt samarbeid med NORAD og Utenriksdepartementet. Samarbeidspartene er samstemt i sin vurdering av konferansen.

Dr. Natalia Kanem,
administrerende direktør i UNFPA uttaler: «Jeg er imponert over engasjementet og motet til de parlamentariske forkjemperne for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter som jeg møtte i Oslo. Jeg hilser den kraftfulle erklæringen som de har lagt fram velkommen, og oppfordrer dem alle til å ta den med hjem og gjøre den om til konkret handling som vil forbedre folks liv. Når vi markerer trettiårsjubileet for konferansen i Kairo og Summit of the Future nærmer seg, er denne drivkraften viktigere nå enn noen gang.»

Stortingsrepresentant Åse Kristin Ask Bakke, leder av Stortingets SRHR-nettverk, sier i en kommentar:

«Som leder av Stortingets nettverk for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), er jeg stolt av Oslo Statement of Commitment som parlamentarikere fra hele verden ble enige om på slutten av IPCI 2024. Alle politikerne fremviste stort engasjement og entusiasme for å komme videre i feltet seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

I løpet av de 30 årene siden Kairo har vi sett fremgang, men også tilbakeslag, men jeg tror Oslo-erklæringen legger til rette for en fremtid med håp og muligheter for oss alle, med spesielt søkelys på kvinner, jenter og ungdom. Jeg snakket personlig med mange inspirerte parlamentarikere som var ivrige og klare til å gjøre innholdet i uttalelsen om til reell politisk handling i sine egne hjemland. Jeg håper at vi i nær fremtid vil se positive endringer finne sted i land rundt om i verden som vil føre til en bedre fremtid for oss alle.»

Statssekretær Bjørg Sandkjær i Utenriksdepartementet er enig:

«Når vi ser tilbake til konferansen i Kairo, og erklæringen derifra – som var veldig god – så ser vi at det har vært noe fremgang, men også en del tilbakeslag på veien. Det går ikke av seg selv. Men det at så mange parlamentarikere fra 112 land, som hver for seg er ledere, og viktige i å få til gode tjenester og rettigheter for alle i sine land, kommer hit og vedtar såpass progressivt språk, hvor man anerkjenner urfolk, snakker om tilgang til trygge aborttjenester, seksualitetsundervisning for ungdom, tilgang til prevensjon og så videre – det er veldig bra. Jeg gleder meg til å ta dette med til Befolkningskommisjonen i New York, og til FNs Summit of the Future i september.»

Daglig leder i Sex og Politikk, Tor-Hugne Olsen er også fornøyd:

«Vi er veldig fornøyde med dette dokumentet, som nok er det mest progressive dokumentet på SRHR som har blitt vedtatt i en internasjonal forsamling. Vi har vært spesielt opptatte av at erklæringen skal ha et inkluderende innhold, hvor ingen skal diskrimineres, hvor urfolk anerkjennes, og hvor de mer progressive formuleringene rundt seksuelle rettigheter har blitt med.»

Og Petra Bayr, EU-parlamentariker og president for EPF er enige med sine samarbeidpartnere:

«Som president for European Parliamentary Forum (EPF) er jeg stolt over det sterke engasjementet som vi, som parlamentarikere fra hele verden, har omfavnet i fellesskap. Vi gjorde det klart at liv eller død er en politisk beslutning. Å ha så mange parlamentarikere som er ekte forkjempere i å gå inn for realisering av seksuell og reproduktiv helse og rettigheter i sine valgkretser og utover, gir håp og tillit til at alle kan leve et liv basert på individuelle valg.

Ved å anerkjenne Oslo-erklæringen, beviser vi at vi er en sterk og frittalende pro-choice-bevegelse, klare til å overvinne enhver motstand, med tilliten til sterke globale nettverk i ryggen og overbevisningen om at vi med vår politikk og tilstrekkelige ressurser kan tilby et godt liv for alle mennesker overalt, basert på universelle menneskerettigheter og verdighet.»