Helseministeren må prioritere den seksuelle folkehelsen

Helseministeren må prioritere den seksuelle folkehelsen

Sex og Politikk gratulerte den nye helseministeren på Slottsplassen i dag. I vårt velkomstbrev oppfordrer vi Kjerkhol til å ta den seksuelle folkehelsen på alvor!

Her kan du lese vårt velkomstbrev til ny helseminister:

Kjære Ingvild Kjerkhol!

Vi i foreningen Sex og Politikk vil gjerne få lov til å gratulere deg med jobben som Norges nye helseminister! Vi ser frem til å samarbeide med deg og ditt departement i den kommende perioden.

Du tar nå over ansvaret for et omfattende og viktig fagområde som berører oss alle, og vi i Sex og Politikk håper at du kommer til å ta folkehelsen, og kanskje spesielt den seksuelle folkehelsen på alvor.

God seksuell helse er et viktig bindeledd mellom fysisk og psykisk helse, og en viktig faktor med tanke på livslyst og livsglede. I regjeringsplattformen trekker regjeringen blant annet frem psykisk helse for ungdom, levevilkår for lhbt-befolkningen og et godt helsetilbud for eldre. Dette er alle fagområder som vi i Sex og Politikk jobber med hver dag, både her hjemme, men også internasjonalt.

Strategier som «Snakk om det!» og «Leve hele livet» var gode initiativer fra den forrige regjeringen, men vi tenker at dette er noe man må satse enda mer på.

Sex og Politikk vil komme med tre ønsker:

  1. Helsemyndighetene må ta inn over seg at god seksuell helse i befolkningen generelt fordrer en god og helhetlig, oppdatert og normkritisk seksualitetsundervisning. Undervisningen må være relevant for barn og unges liv for at den skal ha effekt, og derfor kreves en kontinuerlig utvikling og oppdatering
  2. Norge må følge anbefalingene fra Verdens helseorganisasjon (WHO) og ikke begrense abortinngrep til spesialisthelsetjenesten og de norske abortnemndene bør fjernes, minimum fram til uke 18.
  3. Eldre voksne er en gruppe som gjerne «glemmes» når det gjelder seksuell helse. Nå er det deres tur til å bli tatt på alvor på dette området.

Vi ønsker deg lykke til i ditt nye arbeid, og håper at du vil være med å løfte fram viktigheten av god seksuell helse, også for de mest marginaliserte og sårbare og være en tydelig stemme for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR). Vi ser fram til god dialog og samarbeid med deg, og er klare for en samtale om du er åpen for det.

Med vennlig hilsen,

Tor-Hugne Olsen
Daglig Leder, Sex og Politikk

Les brevene til de andre ministrene her:

Vårt velkomstbrev til ny kunnskapsminister, Tonje Brenna

Vårt velkomstbrev til ny utviklingsminister, Anne Beathe Tvinnereim

Vårt velkomstbrev til ny kultur- og likestillingsminister, Anette Trettebergstuen