Nå må Stortinget være sitt ansvar bevisst!

Nå må Stortinget være sitt ansvar bevisst!

Regjeringen skuffer barn og unges seksuelle helse både i Norge og globalt.

˗ Dette er et budsjett uten lyspunkt for seksuell helse og rettigheter både nasjonalt og internasjonalt, uttaler daglig leder Tor-Hugne Olsen i foreningen Sex og Politikk. 

Nasjonalt 

Sex og Politikk ser alvorlig på at halveringen av støtten til seksualitetsundervisning i skolen, som ble resultatet av fjorårets budsjett, videreføres i 2024, og kun justeres tilsvarende inflasjonen.  

˗ Det nye læreplanverket legger til rette for god og helhetlig seksualitetsundervisning, og nevner eksplisitt viktigheten av å lære om respekt, grenser og mellommenneskelige relasjoner. Tre år etter innføringen hadde Sex og Politikk forventet en prioritering av dette feltet. Dette ser vi heller ikke i årets budsjett, forklarer Olsen.

˗ Dette er alvorlig. Allerede i 2022 viste Ungdata-undersøkelsen høye tall på seksuell trakassering blant unge, hele 20 prosent av jentene og åtte prosent av guttene har opplevd ufrivillig seksuell adferd. Likevel ser det ikke ut til at regjeringen tar situasjonen på alvor, opplyser ass. daglig leder Kjersti Augland.

˗ En stor gruppe unge mennesker har opplevd seksuelle overtramp i løpet av formative år. Dette er en periode i livet som skal være preget av utforsking og glede. Nå må vi brette opp ermene og gjøre en bedre innsats for å sikre at ungdommer lærer seg bedre relasjonelle ferdigheter, slik at de kan ivareta egne og andres grenser, oppfordrer Augland 

˗ Sex og Politikk vil på det innstendigste be Stortinget sørge for at kuttene til organisasjoner som driver seksualitetsundervisning som skjedde i fjor reverseres, oppfordrer Tor-Hugne Olsen. 

Internasjonalt

Regjeringens ambisjoner for internasjonal bistand fortsetter å skuffe. Det totale bistandsbudsjettet ligger fortsatt under den politiske enigheten om én prosent, og en stor andel av det foreslåtte budsjettet går til Ukraina og ukrainske flyktninger i Norge.

Behovene i resten av verden blir ikke mindre, men større, særlig i forhold til likestilling og seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) i kjølvannet av covid-epidemien.  

˗ Sex og Politikk er særlig skuffet over å se at regjeringen fortsatt ikke setter midler bak sine løfter om en satsing på seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) internasjonalt, men også glade for at det i teksten presiseres at SRHR er en av seks prioriteter fra Hurdalsplattformen. Vi er imidlertid skuffa over at det i år som i fjor er lite spor av denne satsingen i budsjettet, sier Tor-Hugne Olsen.

Regjeringen foreslår store kutt i støtten til utdanning, Global Financing Facility og UNAIDS, og det er fullstendig stillstand på viktige poster som menneskerettigheter, likestilling og sivilt samfunn, hvor postene ikke engang justeres for inflasjon.

˗ 2024 er et viktig år for SRHR internasjonalt, ved at vi markerer 30-årsjubileet for den internasjonale konferansen for befolkning og utvikling (ICPD) i Kairo i 1994. I anledning jubileet har regjeringen en unik mulighet til å stå i fronten for seksuelle og reproduktive rettigheter internasjonalt. Den muligheten ser det ikke ut til at Støre-regjeringen griper. 

Sex og Politikk ber om at Stortinget benytter sitt flertall til å endre budsjettet ved at det blir mer samsvar mellom den teksten som står der og tallene som legges fram, avslutter daglig leder i Sex og Politikk, Tor-Hugne Olsen.