I internasjonal solidaritet med kvinner og fredelige demonstranter i Polen

I internasjonal solidaritet med kvinner og fredelige demonstranter i Polen

Den 22. oktober vedtok Polens grunnlovsdomstol et forbud mot abort ved alvorlige skader på fosteret. Landets allerede svært strenge abortlovgivning er dermed blitt enda strengere, og i praksis er abort nærmest blitt forbudt i Polen.

Sex og Politikk signerte 29. oktober en uttalelse, sammen med over 150 sivilsamfunnsaktører, om at vi står i solidaritet med kvinner og fredelige demonstranter i Polen.

Uttalelsen kan leses i sin helhet her.

Som organisasjoner som forplikter seg til å fremme menneskerettigheter og likestilling, står vi i solidaritet med alle de i Polen som den siste uken fredelig har protestert mot det politiserte angrepet på kvinners grunnleggende menneskerettigheter og tilgang til helsetjenester.

Vi uttrykker vår dype beundring for den modige og utrettelige innsatsen til de som forsvarer kvinners rettigheter i Polen. Kvinners grunnleggende menneskerettigheter er universelle og et angrep på disse rettighetene berører alle i samfunnet, og angrepets konsekvenser overskrider nasjonale grenser.

Vi oppfordrer den polske regjeringen til å respektere retten til forsamlingsfrihet og fredelig protest, og avstå fra overdreven bruk av makt og vold. Vi er dypt bekymret over rapporter om at en militæraksjon planlegges for å undertrykke fredelige protester og demonstrasjoner. Vi oppfordrer EU og det internasjonale samfunnet til å overvåke situasjonen og å handle raskt for å forhindre vold mot fredelige demonstranter og angrep på kvinnelige menneskerettighetsforkjempere.

Sex og Politikk deltok på demonstrasjonen utenfor den polske ambassaden i Norge, 28. oktober. #strajkkobiet