Verdens helseorganisasjon og seksualiteten

Verdens helseorganisasjon og seksualiteten

I 1984 la Verdens helseorganisasjon fram en egen definisjon av seksualitet.

Verdens helseorganisasjon definerer seksualitet slik:

Seksualiteten er en integrert del av ethvert menneskes personlighet.

Seksualitet er et basalt behov og et aspekt ved det å være menneske som ikke kan skilles fra andre aspekter i livet. 

Seksualitet er ikke synonymt med samleie.  Det handler ikke om hvorvidt man får orgasme eller ikke og er ikke summen av vårt erotiske liv. 

Dette kan være en del av vår seksualitet, men behøver ikke å være det.  Seksualiteten er så mye mer.  Det er hva som driver oss etter å søke kjærlighet, varme og intimitet.

Den blir uttrykt i måten vi føler og beveger oss på, tar på eller blir tatt på.  Det er like mye å være sensuell som å være seksuell.  Seksualiteten har innflytelse på våre tanker, følelser, handlinger og derved på vår mentale og fysiske helse. Fordi helse er en fundamental menneskerett, må også seksuell helse være en basal menneskerett. 

Jeg forstår det slik at seksualiteten starter allerede når vi unnfanges, den er en del av oss hele livet, og så fort vi kommer til denne orden påvirkes vi av omgivelsene våre, også vår seksualitet. Seksualitet er en medfødt egenskap.


S. Vildalen

Refleksjonsspørsmål: Hvordan kan du flette inn det WHO sier om seksualitet i barnehagens arbeid med barn?