La oss snakke om det!

La oss snakke om det!

Det er mange som vil at vi i Sex og Politikk skal komme og snakke om seksualitet og seksuell helse, så nå gjør vi det.

Av og til kan noen og hver synes at det er en utfordring å snakke om sex, seksualitet og seksuell helse. Vi i Sex og Politikk kjemper for dine seksuelle rettigheter og vi snakker ofte og gjerne om seksualitet og seksuell helse.

Vi får stadig henvendelser fra kommuner, institusjoner, undervisningssteder og andre om vi kan komme og snakke om seksuelle rettigheter, seksualitetsundervising og seksuell helse. Som et resultat av alle henvendelsene kommer vi etter hvert til å tilby flere foredrag som setter søkelys på dette med å snakke om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

Foreningen Sex og Politikk gjør en innsats innen sivilsamfunnet, og vi jobber derfor ikke kommersielt. Prisene på de enkelte foredragene kommer an på omfang, hvem som er målgruppen etc., men stort sett er de oppgitte prisene veiledende.

Foredragene kommer til å bli lagt ut fortløpende i løpet av høsten og vinteren.

Tusen takk for at du tok deg tiden til å komme hit i dag. Veldig nyttig og informativt foredrag! Ufarlig, trygg og god formidling av temaet og prosjektet. Vi ansatte var veldig fornøyde og jeg har snakket med mange av pensjonistene som også sier at dette var flott!

Astrid Marvik, Rykkinn seniorsenter

Vi vil absolutt anbefale deg å ha foredrag på andre seniorsenter, selv de som hadde litt demens fikk noe ut av foredraget, tror nok at ca 1 time er nok å ta innover seg all informasjon. Du var flink å formidle . Du vet de forstår ganske mye av temaet. Da du var på regnbuetreffet, var det stor suksess, du kunne sikkert vært der lengre. Anne (daglig leder) snakket om å få deg tilbake til neste år, så det er et viktig tema. Håper vi sees til neste år.

Finn Skage, Frivilligkoordinator, Grønland seniorsenter
Foredragsholder er seniorrådgiver Tore Aasheim hos Sex og Politikk som har hatt ansvaret for prosjektet «Eldre og seksuell helse».

Sex og Politikk har de siste årene jobbet med et nasjonalt prosjekt som har satt søkelys på eldre og deres seksuelle helse.
Vi har blant annet utarbeidet nettstedet Uke66.no og gjennomfører seminar og konferanser i forbindelse med FNs internasjonale dag for eldre 1. oktober.
Det blir spesielt lagt vekt på dette med å snakke med helsepersonell om utfordringer som kan dukke opp, det å ta vare på egen seksuell helse, samt at det legges opp til dialog med spørsmål og svar.

Eldre og seksuell helse

Målgruppe: Eldre voksne (60+) Det passer både for pensjonistforeninger, arrangement i biblioteker, vinklubben og så videre.
Tema: Eldre og seksuell helse, det å snakke om seksuell helse med helsepersonell, ta vare på egen helse.
Lengde: Inntil to timer (med pause)
For øvrig: Kan vinkles inn mot et spesielt tema eller gruppe, for eksempel LGBTIQ+, enslige, hjemmeboende, bruken av Uke66.no etc. Kan også kombineres med at en sexolog etter egen avtale blir med på foredraget.
Pris: 5000,-

Meld din interesse og foreslå tidspunkt her.