Samarbeid mellom barnehage og omsorgspersoner

Samarbeid mellom barnehage og omsorgspersoner

Det er viktig med god dialog mellom omsorgspersoner og barnehagen.

Barnehagen bør ha fokus på positiv seksualitet, incest og seksuelle overgrep gjennom hele barnehageåret.
Dere bør informere foreldrene at dette er tema dere er opptatt av, og hvilke bøker dere har lest, og vise til som dere skal lese for barna.
Dere kan fortelle grunnen til at det er viktig at dette tema også er en del av det barna får lære. Dere må ha gode rutiner og avdelingsmøter og personal og foreldremøter der alle kan få samme grunnleggende kunnskap. Og dere skal vite at alle ansatte takler det likt  om barna velger å være uten klær, om hva dere sier til barn som koser med tissen sin, undersøker hverandre eller leker at de sexer, som mange barn sier i dag. I gamle dager kalte vi det å pule.
Dersom dere er usikre på situasjoner som oppstår mellom barn, i foreldregruppen eller blant personalet er det viktig at dere snakker sammen, finner ut av det og kontakt gjerne personer dere vet har kunnskap om disse utfordringene som kan oppstå.
Slike utfordringer oppstår ofte på grunn av mangel på kunnskap eller frykt for at barnet utsettes for seksuelle overgrep i barnehagen. Snakk om hvordan dere skal takle om et barn hyperonanerer – som onanerer overalt, nesten hele dagen. Eller barn som kommer   med seksuelle forslag til en voksen i barnehagen. Sørg for å lese dere opp, hold kurs, eller ta noen telefoner til en fagperson om du føler deg usikker.
Den aller beste vi kan gjøre for å forebygge seksuelle overgrep og incest er å snakke med barn og unge om positiv seksualitet, om kroppen om kjærlighet og samspill og følelser helt fra de er i barnehagealder og helt til de går ut av videregående skole. Vi må lære de at de kan si ja, nei, vent litt, vent litt, og at det er lov å ombestemme seg!

Refleksjonsspørsmål: Tenk gjennom hvordan du kan lage en plan for hvordan du kan legge opp foreldresamarbeidet og et foreldremøte for å informere om barnas seksualitet, som får foreldrene til å samarbeide med barnehagen.

Du har nå lest alle de ti introduksjonstekstene og er nå klar til å delta på forelesningen.