Hvem begår seksuelle overgrep?

Hvem begår seksuelle overgrep?

Som regel kjenner barnet den som begår det seksuelle overgrepet.

Jeg tror at vi sjelden kan stoppe det første overgrepet.

Men vi kan bli en person barnet kan fortelle det at det blitt utsatt for overgrep.  Det første overgrepet kommer ofte som lyn fra klar himmel, og overgriperen går fra vanlig berøring til seksuell berøring. Barnet blir forvirret og forstår ikke helt hva som skjedde.

Overgriper er ofte en person barnet kjenner og som har innsmigret seg i barnets  omgivelser.

Vi må lytte til barnet om de forteller noe om et menneske de ikke liker, er klengete eller barnet forteller om en person som sier mye rart eller de synes lukter vondt.

Noen ganger vil ikke voksne ta det barn sier på alvor og avfeier dem før vi prøver å finne ut av hva barnet egentlig prøver å fortelle oss.

Spør barnet, si; fortell, dette vil jeg høre mer om. 

Refleksjonsspørsmål: Overgriper kan være mann eller kvinne, barn, ung eller voksen. Et tilsynelatende helt vanlig menneske, men med en grusom mørk hemmelighetsfull side. Barn er ofte glad i den som forgriper seg, men liker ikke det at vedkommende begår seksuelle overgrep. Hvem ser du for deg kan være en slik person?