Våre grunndokumenter

Våre grunndokumenter

På denne siden kan du lese alle grunndokumentene som legger grunnlag for vårt arbeide.

Politiske dokumenter

Sex og Politikk har utviklet og vedtatt politiske grunndokumenter som skisserer vårt ståsted innenfor våre fokusområder.

Virksomhetsplaner

Virksomhetsplan 2023 (Vedtatt av årsmøtet 2. juni 2022)

Tidligere virksomhetsplaner:

Internasjonale dokumenter

Grant Agreement between The Norwegian Agency for Development Cooperation and Sex og Politikk regarding QZA-0948 QZA-21/0089 Sex og Politikk – Avtale 2021-2025 – Sexual and Reproductive Health and Rights on the Agenda!

Sex og Politikk baserer sitt arbeid på deklarasjonen til International Planned Parenthood Federation (IPPF): Sexual rights: an IPPF declaration, og dens norske oversettelse De seksuelle rettighetene: en erklæring fra IPPFDeklarasjonen er tilgjengelig på forskjellige språk på IPPF sin hjemmeside.

International Planned Parenthood Federation: Strategic Framework 2023-2028