Livsviktig finansiering til SRHR er fremdeles utfordrende

Livsviktig finansiering til SRHR er fremdeles utfordrende

For at ICPD-agendaen skal være en pådriver i en digital og kompleks verden må den finansieres. Under en panelsamtale med parlamentarikere fra hele verden ble spørsmålet om finansiering diskutert under IPCI i Oslo.

I paneldebatten under IPCI 2024 der man fokuserte på finansiering deltok Hanna Sarkkinen (Finland), Patricie Nduwimana (Burundi), Halimé El Kaakour (Libanon), Catherine Wedd (New Zealand) og Helia Molina (Chile).

Nestleder i Stortingets SRHR-nettverk Sandra Bruflot (H) var ordstyrer sammen med parlamentarikerkollega på Sri Lanka, Harini Nireka

Finansieringsutfordringen

Oppnåelsen av ICPD-forpliktelser undergraves fremdeles av mangel på finansiering. Innovative finansieringsmuligheter og en overgang fra tilskudd til fast finansiering er sentrale for å oppnå bærekraftig utvikling. IPCI er en mulighet til å utveksle eksempler på beste praksis og fremme dialog for å sikre finansiering til ICPD-handlingsplanen, slik at den kan oppnås fullt ut uten at noen blir glemt eller utelatt. 

Sex og Politikk arbeider for økt finansiering til SRHR, og har utfordret regjeringen til å øke SRHR-innsatsen i tråd med løftene i regjeringsplattformen: Ved utgangen av stortingsperioden i 2025 bør de årlige bevilgningene til SRHR være økt med én milliard, har Sex og Politikk spilt inn til regjeringen.

Livsviktig finansiering

Finansiering av ICPD-agendaen er en viktig prioritet, og parlamentarikerne i panelet understrekte at finansiering til SRHR er essensielt for mange menneskers liv.

«Denne finansieringen endrer livene til unge kvinner og familier», uttalte parlamentariker på New Zealand, Catherine Wedd.

Forskning viser at avkastningen på investeringer i seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) er høy. Ved å bruke rundt 152 milliarder dollar mellom 2022 og 2030 på å få slutt på barneekteskap vil 230 millioner slike ekteskap avverges, og 386 millioner jenter er forventet å fullføre skoleløpet. Dette vil gi en avkastning på 5,1 billioner i økonomiske fordeler. Ved å, i den samme tidsperioden, bruke ytterligere 79 milliarder dollar på å få slutt på det udekkede behovet for familieplanlegging og på å få slutt på forebyggbare mødredødsfall, vil 400 millioner uplanlagte graviditeter avverges, en million kvinners liv reddes og 660 milliarder dollar i økonomiske fordeler frembringes.

Palestinske kvinner i krise

Halimé El Kaakour fra palamentet i Libanon brukte det første minuttet av sin taletid til å ta til orde for palestinske kvinner.

«Siden ingen parlamentarikere fra Gaza kunne være her sammen med oss, har jeg bestemt meg for å være stemmen til de glemte kvinnene og jentene i Gaza som står overfor folkemord og vold,» sa hun.

Kaakour viste til noe av den hjerteskjærende statistikken som viser jenters og kvinners situasjon i Gaza:

«Mer enn 155 000 gravide kvinner og ammende mødre sliter med å overleve. 94 000 kvinner og jenter mangler tilgang til seksuell og reproduktiv helse, ifølge UNFPA. 15 % av gravide føder med komplikasjoner. Menstruerende kvinner og jenter har ikke tilgang til sanitærprodukter.»

«Alle sykehus og helsetjenester i Gaza har blitt ødelagt. Dette har ført til en katastrofal situasjon som har ført til tap av grunnleggende tjenester, som i seg selv er et menneskerettighetsbrudd.»

Les mer om følgende emner: