IPCI: «Teknologi brukes til å kneble kvinner i politikken»

IPCI: «Teknologi brukes til å kneble kvinner i politikken»

For første gang er digital teknologi et tema under IPCI. Under en panelsamtale om temaet ble særlig trakassering av kvinner på nett trukket frem som en stor utfordring.

Den andre dagen på IPCI-konferansen ble digital teknologi og SRHR diskutert under en panelsamtale som foregikk i plenum. I panelet satt parlamentarikerne Neema Lugangira (Tanzania), Annie Hoey (Irland), Alando Terrelonge (Jamaica) og Shizuka Terata (Japan). Ordstyrere var Fox Odoi-Oywelowo (Uganda) og Maissoon Otoum (Jordan).

Panelsamtalen rommet diskusjon av både muligheter og risikoer ved teknologi, og viktigheten av å plassere ICPD i en digitalisert fremtid ble understreket. Oppnåelsen av IPCDs handlingsplan avhenger av evnen til å forstå og henge med på den raske teknologiske utviklingen. 

Digital teknologi kan hindre kvinnelig deltakelse i demokratiet

Skade og risiko – både tilsiktet og utilsiktet – forbundet med teknologi kan hindre fremgang på handlingsplanen til ICPD. Mange av disse risikoene drives av ondsinnede aktører, dårlig utformet teknologi og den iboende skjevheten i den digitale infrastrukturen. Et eksempel på risiko og skadelige følger av digital teknologi er ulike manifestasjoner av kjønnsbasert vold tilrettelagt av teknologi. 

Handlingsplanen til IPCD fastholder at bærekraftig utvikling ikke kan oppnås uten full deltakelse fra kvinner og unge. Kvinnelige parlamentarikere utsettes for trakassering og trusler på nett – noe som hindrer kvinner i å gå inn i offentlige verv.

Parlamentsmedlem Lugangira i Tanzania fortalte at de er det første afrikanske landet som har anerkjent kjønnsbasert vold i forbindelse med demokratiske valg som et lovbrudd.

Lugangira understrekte viktigheten av det å skape trygge rom for kvinner i politikken:

«For å få flere kvinner inn i politikken må vi være på internett. Hvis vi virkelig vil utnytte mulighetene som ligger i den digitale teknologien, og som vil få betydning for flere unge jenter og kvinner som er marginaliserte, må vi gjøre nettet til et trygt sted.»

Hun delte også personlige erfaringer med trakassering over nett.

«Jeg tror jeg er en av de mest trakasserte kvinnelige politikerne i Tanzania fordi jeg er aktiv på nettet. Jo mer du er aktiv på nett, jo mer blir du misbrukt. Og jo mer du tar opp problemet med misbruk på nettet, jo mer misbruk blir du utsatt for. Men jeg bestemte meg for å ta den bitre pillen og si at jeg kommer til å bruke min erfaring til å løse problemet med kjønnsbasert vold tilrettelagt av teknologi og sørge for at alle kvinnelige parlamentarikere i og utenfor Afrika skal kunne være aktive på nettet.»

«Teknologi brukes til å kneble kvinner i politikken.»

Neema Lugangira, parlamentariker i Tanzania

Den irske parlamentarikeren Annie Hoey delte sine erfaringer med problematikken. Hun fortalte blant annet at hun på kontoret har en tavle som viser antall dager som har gått siden hun ble truet på livet over nett.

«Det tallet er alltid null.»

Trakassering over nett fører ifølge parlamentarikerne på scenen til at kvinner sensurerer seg selv.

«Det er ikke sunt for demokratiet, eller for kvinner i demokratiet,» sa Hoey.

Trakassering over nett er et utbredt problem også i Norge; en undersøkelse utført av Amnesty International i 2018 viste at to av tre norske kvinnelige politikere har opplevd netthets. 

Digital teknologi byr på nye muligheter

Potensialet for å fremme SHRH-agendaen gjennom digital teknologi er imidlertid også stort.

Teknologi fører allerede til fremgang på flere av målene og prinsippene til ICPD-handlingsplanen. Dette inkluderer utvidet tilgang til helsetjenester – som økt tilgang på medikamentell abort – og tilbud av seksualitetsundervisning, og muliggjør prognoser for klimaendring. 

På den andre siden er tilgangen til digital teknologi ulik, noe som bidrar til økte sosioøkonomiske, kjønnsmessige og geografiske ulikheter. Slike ulikheter hindrer fremgang på ICPD-handlingsplanen. 

Les mer om følgende emner: