Åpning av IPCI: Kanem takker Norge for sitt engasjement

Åpning av IPCI: Kanem takker Norge for sitt engasjement

Over 170 parlamentarikere ønskes denne uka velkommen til IPCI i Oslo for å diskutere seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR). I sin tale under åpningen trakk UNFPA-direktør Natalia Kanem frem Norge som et foregangsland på feltet.

IPCI arrangeres av Det europeiske parlamentarikerforumet for seksuelle og reproduktive rettigheter (EPF) og FNs befolkningsfond (UNFPA), og denne gangen er Stortinget og dets SRHR-nettverk vertskap for konferansen. Regjeringen ved Utenriksdepartementet og sivilt samfunn ved Sex og Politikk støtter opp om konferansen.

Administrerende direktør for UNFPA Natalia Kanem var hovedtaler under åpningen av konferansen. UNFPA er FN-organet som har et særskilt ansvar for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR).

Kanem har vært ledende i arbeidet for kvinner og jenters rettigheter, og anses som en av de mest innflytelsesrike personene i arbeidet med å formulere en global politikk på SRHR.

Norge et foregangsland

Kanem tok seg tid til å anerkjenne støtten fra norske politikerne og det norske folk i sin åpningstale under IPCI:

«Norges urokkelige engasjement for kvinner og jenters seksuelle og reproduktive rettigheter og landets investeringer i familieplanlegging over hele verden er et eksempel på ekte lederskap innen likestilling og menneskerettigheter,» uttalte Kanem.

FN-toppen trakk linjer tilbake til det hun kaller den legendariske konferansen i Kairo i 1994 – Den internasjonale konferansen for befolkning og utvikling (ICPD).

Handlingsplanen utformet av FNs medlemsland under konferansen, har ifølge Kanem blitt et sikkerhetsnett for kvinner og jenter, slik verden aldri tidligere har sett.

«I løpet av de tre tiårene som har gått siden de 179 regjeringene gjennom konsensus ble enige om at reproduktiv helse, kvinners myndiggjøring og likestilling er hjørnesteinene i bærekraftig utvikling, har arbeidet til UNFPA blitt styrt av ICPDs eviggrønne visjon om en mer rettferdig og mer bærekraftig fremtid,» sa Kanem.

«ICPD i Kairo flyttet det politiske fokuset fra fokus på tall til fokus på individuelle rettigheter og valg. Det forvandlet livene til millioner på millioner av mennesker over hele verden. Mødredødeligheten gikk ned med en tredjedel. Utilsiktede graviditeter gikk ned med nesten tjue prosent. Antall barneekteskap gikk ned, takket være politisk påvirkning og lover som hevet minimumsalderen for ekteskap. I dag har over 160 land vedtatt lovgivning for å adressere vold i hjemmet. Og i dag har to tredjedeler av landene avskaffet foreldet lovgivning som hadde forbudt LGBTQIA+ seksualitet,» sa Kanem til forsamlingen.

Motstand og gjenstående arbeid

Det gjenstår imidlertid også mye arbeid, påpekte Kanem:

«Hvert andre minutt dør en kvinne unødvendig på grunn av graviditet og fødsel. 250 millioner kvinner som ønsker å unngå graviditet, bruker ikke moderne prevensjon. Nesten én av tre kvinner – en hjerteskjærende statistikk – vil møte seksuell og kjønnsbasert vold i løpet av livet.»

Til slutt påpekte Kanem viktigheten av sluttdokumentet til IPCI 2024 – «The Oslo Statement of Commitment»:

«La oss bruke erklæringen til å kartlegge veien videre. Bevegelsen vår er en bevegelse som ikke kjenner noen grenser. Hvordan vi handler nå vil definere vår felles fremtid.»

Les mer om følgende emner: