Styrker migranters SRHR på Kypros

Styrker migranters SRHR på Kypros

Prosjektet MPower er et samarbeidsprosjekt mellom Sex og Politikk og deres søskenorganisasjon på Kypros, Cyprus Familiy Planning Association (CFPA).

Prosjektet MPower er økonomisk støttet av Active Citizens Fund Cyprus, der norske myndigheter er en hoveddonor. Gjennom prosjektet har Cyprus Familiy Planning Association CFPA engasjert forskere for å lære mer om utfordringer og muligheter for å styrke migranters seksuelle rettigheter, spesielt ved å gi dem bedre tilgang til informasjon seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR). Prosjektet går over 20 måneder, med CFPA som koordinator og Sex og Politikk som partner.

Denne kortfilmen forteller mer om hva prosjektet på Kypros går ut på.

Målet med prosjektet er å styrke migranter og flyktninger i alderen 18-35 år, ved å gi kunnskap om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), og å forbedre og styrke kapasiteten til sivilsamfunnsorganisasjoner og helsepersonell slik at de bedre kan betjene og støtte behovene til migranter og flyktninger, og å fremme deres seksuelle rettigheter.

Den 25. april deltok Ibrahim Mursal fra Sex og Politikk på MPower konferansen sammen med blant annet representanter fra helsedepartementet på Kypros, FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), CFPA og Generation for Change Cyprus.

Konferansen startet med en introduksjon fra lederen av Cyprus Familiy Planning Association (CFPA), Maria Epaminonda, før en representant fra helsedepartementet på Kypros holdt et innlegg. Videre delte CFPA mer om prosjektet, før Dr Genpvefa Zaferidou, fra Universitetet i Kypros, ga en presentasjon av forskningsresultatene for behov og utfordringer for migranter på Kypros.

Sex og Politikks Ibrahim Mursal ga en presentasjon av hvordan situasjonen for flyktninger og papirløse i Norge i forhold til SRHR og tilgang til helsetjenester, før Etinosa Erevbenagie-Johnbull, grunnlegger og daglig leder av Generation for Change Cyprus presenterte en handlingsplan om hvordan man best kan nå disse sårbare gruppene på Kypros.

Deretter fulgte et panel som diskuterte de konkrete behovene og utfordringene på Kypros, og hvordan Kypros kan lære av Norges erfaringer.

Bakgrunnen til prosjektet

Dette har vært et prosjekt som har vært i tankene til de ansatte og frivillige i CFPA i lang. CFPA så et klart behov for mer forskning og data om migranters og flyktningers behov innen SRHR, og hvilke utfordringer denne sårbare gruppen møter på Kypros. Videre erfarte CFPA at tilgangen til SRHR-tjenester og informasjon for de mest sårbare gruppene på Kypros, spesielt de med migrantbakgrunn, var svært begrenset. Asylsøkere, for eksempel, hadde langt mer begrenset tilgang til helsetjenester siden de blir ekskludert fra det nasjonale helsesystemet på Kypros.

«I løpet av de siste par årene kom telefonsamtalene til hjelpelinjen vår hovedsakelig fra personer med migrantstatus som lette etter familieplanleggingstjenester fordi de enten ikke visste hvor de kunne få dem eller ikke fikk lov til å motta dem gjennom helsesystemet.» forteller Pantelitsa Nikolaou, klinisk koordinator i Cyprus Familiy Planning Association (CFPA).

«Det var derfor viktig for oss å jobbe med et prosjekt som kunne hjelpe både med å tilby informasjon til migranter og flyktninger om SRHR-emner slik at de kan beskytte seg selv, ta avgjørelser for seg selv og være klar over hva og hvor tilgjengelige tjenester på Kypros finnes, men også for å samle inn data som trengs for å kunne arbeide for endringer med hensyn til SRHR-tjenester som tilbys.» fortsetter Pantelitsa Nikolaou.

Samarbeid en nøkkelfaktor

Prosjektet hadde en sterk samarbeidskomponent på tvers av landegrenser og sektorer. Samarbeidet med migranter, flyktninger, asylsøkere og organisasjoner som ikke er direkte knyttet til myndighetene og som jobber med denne gruppen, var en del av prosjektet fra begynnelsen til slutten, og det var et avgjørende element for å få best mulig oversikt over hvilke behov og utfordringer som eksisterer på Kypros.

«Samarbeid var viktig fordi vi ønsket at dette prosjektet skulle være bærekraftig, vårt mål var å skape et lite team av motiverte migranter og flyktninger, som etter opplæringene og under vår veiledning kunne utføre bruker-arbeid og fortsette å spre informasjonen.» forteller Pantelitsa Nikolaou.

«Å ha Sex og Politikk med på denne reisen har vært verdifullt. Å være i kontakt og samarbeide med kollegaer fra Sex og Politikk har gitt oss innsikt i SRHR-situasjonen for migranter og flyktninger i Norge, på måter å tilby bedre tjenester, men også i å være mer effektive med hensyn til å fremme migranters og flyktningers rettigheter,» fortsetter Pantelitsa Nikolaou.

Utfordringene

Det var mange utfordringer når det gjaldt å motivere og verve migranter og flyktninger til å delta i prosjektet, i prosjektets aktiviteter, de månedlige samlingene, og i forskningen i begynnelsen til workshoppene.

«Kollegaer fra NGO-er (non-governmental organizations) som jobber med migranter og flyktninger forklarte for oss at når man kjemper for å overleve, virker andre behov som SRHR ikke viktige nok. En annen forklaring kan være at SRHR-tematikk fortsatt er et tabu, og derfor kan mange ha vært nølende til å delta, blant annet på grunn av skamfølelse.»

Dette punktet ble også poengtert av Etinosa Erevbenagie-Johnbull, grunnlegger og daglig leder av Generation for Change Cyprus som var en av samarbeidspartnerene i prosjektet:

«Det var vanskelig å få deltakere til prosjektet fordi SRHR er et sensitivt tema, og et tabu i visse kulturer. Å overbevise andre om å delta i disse programmene når de må ta seg av sine viktigere og umiddelbare behov for å overleve er alltid utfordrende. Vi opplevede generelt sett færre responser på dette temaet enn på andre.»

Samtidig rapporterte de som til slutt deltok i prosjektets aktiviteter om tilfredshet med at prosjektets eksisterte. De som deltok i forskningsdelen var veldig glade for at de fikk muligheten til å snakke og uttrykke seg, i håp om at endring kan komme ut av deres deltakelse, mens worskhop- og månedlige samlingsdeltakere var takknemlige for muligheten til ikke bare å få kunnskap, men også å møte folk fra deres samfunn og ha samtaler som de ellers ikke ville hatt. Positive tilbakemeldinger ble også gitt fra NGO-profesjonelle og helsepersonell. NGO-profesjonelle trengte å lære om SRHR-tematikk, mens helsepersonell var ivrige etter å finne ut om bedre måter å samarbeide med migranter og flyktninger på.

Hva er fremtiden til prosjektet?

CFPA, gjennom MPower-prosjektet, har utdypet samarbeidet med noen av NGOene som fokuserer sitt arbeid på migranter og flyktninger. Gjennom samarbeidet med disse NGOene kan CFPA fortsette å tilby SRHR-informasjon til migranter og flyktninger. Verktøyene utviklet i prosjektet, slik som workshoppene, vil bli kontinuerlig brukt fremover, selv etter prosjektets slutt.

Prosjektet skapte en samlet front som anerkjenner behovet for forbedring med hensyn til migranter, flyktninger og asylsøkeres SRHR-situasjon, og strategien ble utviklet som en del av MPower-prosjektet vil styre deres innsats.

Teksten ble oppdatert 3. juni 2024