Prosjektsamarbeid i Romania, Slovakia og Kypros

Prosjektsamarbeid i Romania, Slovakia og Kypros

Med EØS-midler fra støtteordningen Active Citizens Fund samarbeider Sex og Politikk med søsterorganisasjoner i Romania, Slovakia og Kypros om prosjekter i respektive land.

Sammen med våre samarbeidspartnere setter vi fokus på læringsressurser og pådriverarbeid på temaer som seksualitetsundervisning, kjønnsbasert vold og spesielle læringsbehov.

Kypros:

Sex og Politikk har gjennom historien hatt EØS-støttede prosjektsamarbeid med våre europeiske søsterorganisasjoner, primært IPPF-Kypros. I april 2022 mottok vi gladnyheten om at vi har fått innvilget et nytt prosjekt i samarbeid med Cyprus Family Planning Association (CFPA)!

«M-Power Migrants and Refugees on Sexual and Reproductive Health and Right»

Prosjektet er tenkt å vare i 20 måneder under tittelen «M-Power Migrants and Refugees on Sexual and Reproductive Health and Rights». Målet er å styrke kunnskapen om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter blant helsepersonell, sivilsamfunnsaktører og andre som jobber med flyktninger og innvandrere, samt jobbe for deres seksuelle rettigheter. Sex og Politikk vil ha en rådgivende og komplementær rolle, og vil bl.a. komme med innspill på metodene og verktøyene som brukes i kontakt med fokusgrupper, helsepersonell, opplæringsmateriell, kursing og kommunikasjonsarbeidet rundt dette prosjektet.

Romania:

Vi har også to pågående prosjekter i samarbeid med vår rumenske søsterorganisasjon Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală (SECS) som ble innvilget i 2021.

«Together we overcome gender-based violence»

Det to-årige prosjektet “Together we overcome gender-based violence» dreier seg om preventivt arbeid mot kjønnsbasert vold, og Sex og Politikk vil blant annet bidra i utarbeidelse av undervisningsmaler og eksempler til etterfølgelse og inspirasjon fra feltet i Norge og internasjonalt. SECS kom godt i gang med utredningsarbeidet og behovsanalysen i Romania i 2021, mens Sex og Politikks innsats primært vil være i 2022. SECS vil med bakgrunn i utredningsarbeidet lage et posisjonsnotat, som vil være nyttig for pådriverarbeid i Romania. Gjennom kursing av undervisere og utarbeidelse av undervisningsmateriell vil spesielt to kommuner være del av en pilotsatsning i denne omgang.

Den 23. februar 2022 ble prosjektet lansert ved et digitalt seminar, der Sex og Politikk presenterte noen eksempler til inspirasjon fra forebyggende arbeid mot kjønnsbasert vold i Norge. Siden har vi forfattet en manual for bruk av tilretteleggere for kurs i regi av SECS om tematikken, og bidratt til et tredagers kurs for innspill og synspunkter rundt bruk av denne manualen fra et nettverk av ressurspersoner i Romania.

«S.O.S. CES – respect for the rights of children and young people with special educational needs»

På tampen av 2021 ble det også klart at SECS fikk støtte til samarbeidsprosjektet «S.O.S. CES – respect for the rights of children and young people with special educational needs», som dreier seg om tilrettelegging av undervisning i seksuell helse for barn og unge med spesielle læringsbehov. Også her vil Sex og Politikk komme inn med bidrag til undervisningsmateriell og manualer, samt dele relevant erfaring med tematikken fra Norge.

Slovakia:

Også vår slovakiske søsterorganisasjon Spoločnosť pre plánované rodičovstvo – (Slovak Family Planning Association) fikk innvilget vår felles søknad i 2021.

«34all (three for all) – Three substantial messages on CSE and SRHR for each target group»

Prosjektet «34all (three for all)» kom i gang med en åpningskonferanse og utredningsarbeid høst og vinter 2021, med digital deltakelse fra Sex og Politikk. Erfaringer og innspill til pådriverrollen for helhetlig seksualitetsundervisning er det viktigste bidraget fra Sex og Politikk til dette prosjektet, og et prosjektbesøk fra IPPF-Slovakia til Norge planlegges i juni 2022.

Les mer:

Vil du lese mer om det tidligere samarbeidet vårt med CFPA?

Klikk her for å lese mer om samarbeidet mellom Sex og Politikk og vår kypriotiske søsterorganisasjon Cyprus Family Planning Association (CFPA) inkludert dokumentaren: «Implementing Mandatory Sexuality Education for Teens (I’MSET)».