MPower; migranter og seksuell helse på Kypros

MPower; migranter og seksuell helse på Kypros

Cyprus Familiy Planning Association (CFPA) er Sex og Politikks søskenorganisasjon på Kypros. I år samarbeider Sex og Politikk om å nå migranter med informasjon om seksuell helse.

Prosjektet MPower er økonomisk støttet av Active Citizens Fund Cyprus, der norske myndigheter er en hoveddonor. Gjennom prosjektet har CFPA engasjert forskere for å lære mer om utfordringer og muligheter for å styrke migranters seksuelle rettigheter, spesielt ved å gi dem bedre tilgang til informasjon seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. En utfordring forskerne selv møtte tidlig i prosjektet var at temaet er så stigmatisert at det var vanskelig å få til gruppesamtaler.

Den 17. oktober deltok Kristin Kjæret fra Sex og Politikk på lansering av forskningsrapporten i Nikosia, hovedstaden på Kypros. Et panel diskuterte forskningsfunnene og spesielt språkutfordringer og behov for tolk ble gjentatt av flere. Det ble også fremhevet viktigheten av kultursensitiv dialog og samarbeid mellom organisasjoner som jobber med migranter og SRHR-organisasjoner.

Kjæret viste til at norske myndigheter har informasjon på flere språk på Helsenorge.no, inkludert informasjon om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

I forrige måned reiste Ibrahim Mursal fra Sex og Poltikk til Kypros og viste kortfilm-versjonen av «Kunsten å være syndig», som han selv har regissert. Filmen ble vist for helsearbeidere og personer som jobber med migranter, som del av en seminarrekke i regi av MPower-prosjektet. Mursal ledet en samtale som stimulerte til engasjement og forståelse blant deltakerne om hvordan man best kan kommunisere om kjønns- og seksualitetsmangfold (KSM) med sårbare grupper, spesielt asylsøkere og nyankomne migranter.

I forbindelse med prosjektseminaret i Nikosia fikk Mursal også anledning til å delta på CFPA’s årsmøte, der de blant annet valgte et nytt styre. Også her fikk Sex og Politikk mulighet til å presentere kortfilmen «Kunsten å være syndig.» Etter visningen av filmen, ledet Mursal en spontan og ut fra det han selv beskriver, en fruktbar diskusjon med deltakerne om strategier for å nå grupper som er imot seksuelle rettigheter. Diskusjonen brakte frem verdifulle perspektiver og innsikt i tematikken.

MPower vil fortsette å utforske hvordan CFPA kan jobbe for å styrke migranters tilgang til helseinformasjon og -tjenester, spesielt innen seksuell og reproduktiv helse.