Viktig med internasjonalt og europeisk samarbeid

Viktig med internasjonalt og europeisk samarbeid

Sex og Politikk mener at internasjonalt samarbeid er nøkkelen til fremskritt innen seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

Sex og Politikk deltar i flere konkrete samarbeid med lokale IPPF-organisasjoner. I europeisk sammenheng har EØS-midler vært en inngang til flere prosjektsamarbeid med søskenorganisasjoner i flere land. Så langt har Sex og Politikk hatt prosjektsamarbeid med søskenorganisasjoner i Kypros, Romania og Slovakia.

Sommeren 2022 fikk Sex og Politikk besøk av vår søskenorganisasjon i Slovakia, Spoloncnost’ pre plánované rodicovstvo (Slovak Family Planning Association). Besøket fant sted i Oslo, og i den anledning ble det arrangert møter og besøk til både medlemsorganisasjoner og andre sivilsamfunnsorganisasjoner som driver pådriverarbeid innen seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR).

Besøket og møtene som fant sted ble dokumentert i en kortfilm. Formålet med filmen er å vise hvordan bilateralt samarbeid om SRHR, særlig rettet mot helhetlig seksualitetsundervisning, kan gjennomføres. Både Sex og Politikk og Slovak Family Planning Association har lært mye av hverandre; og sitter igjen med nye inntrykk, ideer og inspirasjon for fremtidig samarbeid.

Daglig leder i Slovak Family Planning Association, Zuzana Bendikova, summerer i filmen opp hvorfor slik utveksling er så viktig:

«Denne typen møter gir ny motivasjon til å bli inspirert til hva man kan gjøre. Det er veldig nyttig. Spesielt for folk som jobber i land med store utfordringer. Dette er veldig givende og nødvendig, om vi faktisk skal bevege oss framover. Ellers blir vi hengende i negative tanker og stengsler. Vi ville ikke se mulighetene.»

Selve prosjektbesøket ble finansiert med EØS-midler fra støtteordningen EEA and Norway Grants, med formål om å styrke samarbeid i læringsressurser og pådriverarbeid på temaer som helhetlig seksualitetsundervisning (CSE), kjønnsbasert vold og spesielle læringsbehov.

Prosjektet 34all (three for all), lansert av Slovak Family Planning Association, startet med en åpningskonferanse og utredningsarbeid høst og vinter 2021. Sex og Politikk sitt viktigste bidrag til prosjektet er erfaringer og innspill til pådriverrollen for helhetlig seksualitetsundervisning.

Europeisk samarbeid forblir en viktig del av Sex og Politikk sitt arbeid for seksuelle rettigheter i Norge. Ved å bringe norske erfaringer til andre europeiske partnere, og motsatt, er vi i stand til å styrke partnerskap, dele gode praksiser, bygge internasjonal solidaritet, og styrke organisasjonens arbeid om SRHR nasjonalt og internasjonalt.

Prosjektbesøket, som fant sted i uke 25, involverte samarbeid mellom Slovak Family Planning Association, Sex og Politikk, og andre sivilsamfunn i Norge. I tillegg var innhenting av data og forskning fra mottakergrupper (ungdom, lærere, leger, offentlige aktører, og bedrifter) i Slovakia et viktig forarbeid til prosjektet, for å jobbe målrettet i å styrke pådriverarbeid om CSE i eget hjemland, rettet mot hver målgruppe.

Gjennom hele uken gikk besøket til viktige, norske aktører som aktivt jobber med SRHR. Aktører som Frivillighet Norge, Sex og samfunn, Foreningen FRI, og Helsestasjon for kjønn og seksualitet bidro alle til økt kunnskap om norske erfaringer og praksis med arbeidet om SRHR nasjonalt, samt hvordan Norge får og bruker midler til å styrke samarbeid med sivilsamfunn internasjonalt.

Zuzana og hennes reisefølge dro fra Oslo samme dag som byen opplevde den tragiske skyteepisoden utenfor London Pub. At deres medfølelse og solidaritet skulle gjengjeldes fra Sex og Politikk i forbindelse med en lignende skyteepisode i Bratislava bare få måneder senere er en ekstra sterk påminnelse om at vi kan være god støtte for hverandre og at vi deler noen felles utfordringer og erfaringer på godt og vondt.