Vi fortsetter kampen for dine seksuelle rettigheter!

Vi fortsetter kampen for dine seksuelle rettigheter!

Et nytt år står før døren, og Sex og Politikk forsetter kampen for dine seksuelle og reproduktive rettigheter. Her kan du lese om våre mål for 2024.

Hvert år på årsmøtet vedtar medlemmene i Sex og Politikk virksomhetsplanen for det kommende året. Det er denne planen og disse målene vi som arbeider i Sex og Politikk må forholde oss til når jobber videre for din seksuelle og reproduktive helse og rettigheter.

Neste år fortsetter vi kampen for utvidet selvbestemt abort, kjønns og seksualitetsmangfold, eldre og deres seksuelle helse, samt at vi som vanlig oppdaterer vårt seksualitetsundervisningsmateriell som 50 prosent av norske skoler allerede bruker. Og vi skal være med å arrangere en global parlamentarikerkonferanse i samarbeid med UNFPA, EPF og Stortingets SRHR-nettverk. Bare for å nevne noe.

Sex og Politikk er det som kalles en NGO (Non-Governmental Organisation), en frivillig og politisk uavhengig organisasjon, og vi jobber innen feltet seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR).

Det er ikke bare virksomhetsplanen som vi har å forholde oss til, vi har også flere politiske grunndokumenter som legger grunnlag for vårt virke, både nasjonalt og internasjonalt.

Dersom du finne ut mer om Sex og Politikk, så har vi lagt inn alle våre grunndokumenter på denne siden. Her kan du lese om følgende:

  • Sex og Politikk om seksuelle rettigheter
  • Sex og Politikk om seksualitetsundervisning
  • Sex og Politikk om abort
  • Sex og Politikk om seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk (SKK)
  • Sex og Politikk om eldre og seksuell helse
  • Sex og Politikk om sexarbeid

Vi har også egne vedtekter, en langsiktig strategi som går fram til 2028 og vi har etiske retningslinjer som vi må følge, slik som de aller fleste NGO’er har, eller i alle fall bør ha.

Bli med i kampen du også!

Som du ser så innebærer det å jobbe med SRHR mange interessante områder, og det er faktisk slik at Sex og Politikk er en medlemsorganisasjon der alle – både privatpersoner og organisasjoner – som tenker at seksuell og reproduktiv helse og rettigheter er viktig, kan være medlem!

Som medlem kan du være med på en rekke arrangementer og medlemsmøter, du kan stille opp som frivillig og du kan til og med melde deg interessert i være med et av våre fagutvalg. Det første året du er medlem betaler du kun 50 prosent medlemsavgift.