Virksomhetsplan for Sex og Politikk 2024

Virksomhetsplan for Sex og Politikk 2024

Denne virksomhetsplanen ble vedtatt på årsmøtet 30. mai 2023.

Virksomhetsplanen legger grunnlag for Sex og Politikks arbeid gjennom et år, inndelt etter foreningens satsningsområder. Virksomhetsplanen for det kommende året blir vedtatt av årsmøtet.

Sjekk hvert område for mer informasjon og lenker

1.1 Sex og Politikk skal være den foretrukne tilbyderen av seksualitetsundervisning i norske skoler.
1.2 Sex og Politikk skal videreutvikle sitt internasjonale CSE-arbeid.
1.3 Sex og Politikk skal jobbe for å sikre undervisning om seksualitet i høyere utdanning.

2.1 Sex og Politikk skal jobbe for at Norges bistand til abort økes i statsbudsjettet.
2.2 Sex og Politikk skal jobbe for at de norske abortnemdene fjernes, minimum fram til uke 18.
2.3 Sex og Politikk skal være en sentral aktør i abortdebatten i Norge og internasjonalt.

3.1 Sex og Politikk skal arbeide for innføring av et tredje juridisk kjønn i Norge.
3.2 Sex og Politikk skal arbeide for å fjerne lovgivning som forbyr sex mellom personer av samme kjønn.

4.1 Sex og Politikk skal være en sentral pådriver for informasjon generelt og medieoppmerksomhet spesielt rundt teamet seksualitet og alderdom.
4.2 Sex og Politikk skal arbeide for at e-læringsverktøyet Uke 66 er godt kjent og brukes aktivt blant målgruppene eldre voksne og helsepersonell.

5.1 Sex og Politikk skal jobbe for at Norge løfter SRHR i internasjonale fora og finansieringsmekanismer.
5.2 Sex og Politikk skal jobbe for at Norge fortsetter sin humanitære støtte til SRHR og mot seksuell og kjønnsbasert vold.
5.3 Sex og Politikk skal være en pådriver for seksualitetsundervisning, abort, kjønns- og seksualitetsmangfold (KSM) og eldre i den nye norske strategien for seksuell helse.
5.4 Sex og Politikk skal starte implementeringen av sex-arbeid tematikken slik beskrevet i strategien og politikk-dokumentet.

6.1 Sex og Politikk skal jobbe for at medlemstall og engasjement øker.
6.2 Sex og Politikk skal arbeide for å få et internasjonalt parlamentarikermøte til Norge i samarbeid med SRHR-nettverket på Stortinget i 2024.
6.3 Sex og Politikk skal jobbe for bevilgninger som varer over ett år og øke volumet av egne innsamlede midler.
6.4 Sex og Politikk skal fortsette sitt arbeid for å utvikle internasjonale samarbeid- og bistandsprosjekt.