Vellykket styrebesøk til Belgia

Vellykket styrebesøk til Belgia

Vellykket besøk til Europakontoret og vår belgiske søsterorganisasjon Sensoa.

Sex og Politikk er en organisasjon som tar mål av seg å være kunnskapsbasert, informert og aktuelle i vårt arbeid. Hvert år når et nytt styre blir valgt på årsmøtet reiser derfor styret og de ansatte på besøk til en av våre søskenorganisasjoner.

I år var turen kommet til Belgia, og formålet med turen var å bli mer kjent med vårt internasjonale og europeiske arbeid, treffe representanter for belgiske sexarbeidere, samt å møte vår søskenorganisasjon Sensoa (IPPF Belgia).

Hovedkontoret for hele IPPF ligger i London, mens hovedkontoret for alle IPPF-medlemmene i Europa, International Planned Parenthood Federation European Network (IPPF EN), ligger i Brüssel. Her fikk de norske gjestene en gjennomgang av ungdomsarbeidet, påvirkningsarbeidet opp mot EU og hvordan man jobber strategisk. SNU, den norske ungdomsorganisasjonen til Sex og Politikk, ble trukket fram som et godt eksempel hvordan man ser for seg ungdomsorganisasjoner innen IPPF.

Det ble også tid til et møte med Utsopi, organisasjonen for sexarbeidere i Belgia, som informerte om arbeidet med avkriminalisering i Belgia og hvorfor de anser vedtaket om avkriminalisering som er stor suksess for menneskerettigheter og helse.

Sex og Politikk sin søskenorganisasjon, Sensoa, ligger i Antwerpen. Her fikk styremedlemmer og ansatte i Sex og Politik en introduksjon til Sensoas arbeid og den belgiske/flamske seksuelle helsekonteksten.

Blant annet ble det gitt en kort introduksjon til Zanzu og hvordan fagfolk og personer som leter etter informasjon om seksuell helse har brukt den. Zanzu finnes også på norsk, i Norge er det Helsedirektoratet som har ansvaret for e-læreverktøyet og du finner mer informasjon her.

Så sto en presentasjon av «Onder 4 Ogen» (Under fire øyne) på programmet,, det er et av Sensoas hovedverktøy for å gjøre det lettere for fagpersoner (spesielt i helsesektoren) å starte samtaler om seksuell helse med sine pasienter. Her introduserte samtidig Sex og Politikk sitt e-læringsverktøy Uke66.no som retter seg mot eldre og helseperson som jobber med eldre, og de to organisasjonene fikk delt gode erfaringer om hvordan helsepersonell snakker til pasienter om seksuell helse i Norge og i Belgia.

Et av Sensoas store større suksesser de siste årene, som de også har eksport til andre land, er deres «flaggsystem» Sensoa Flag System. Det er et evidensbasert verktøy for å identifisere akseptabel og uakseptabel seksuell atferd til brukt av fagfolk. Fra å kun være tilgjengelig i bokform med personlig opplæring, har Sensoa nylig levert nettressurser og nettbasert opplæring for å gjøre den mer tilgjengelig for enda flere fagfolk.

På slutten av besøket i Antwerpen var det tid for en utveksling mellom de to organisasjonene om påvirkningsarbeid og det internasjonale arbeidet knyttet til IPPF-medlemskap og Countdown Europe 2030 Consortium.

Oppholdet i Belgia ble avsluttet med et styremøte der de ansatte (sekretariatet) og styret presenterte seg for hverandre og gikk gjennom sakslista, samt en evaluering av programmet på reisen. De nye tillitsvalgte i Sex og Politikk er Tayyab Choudri fra Internasjonal helse- og sosialgruppe (IHSG), og fra SNU, Julia Nilsen og Nicolay Berge.