Sjekk ut «Zanzu – Min kropp i ord og bilder»

Sjekk ut «Zanzu – Min kropp i ord og bilder»

Sex og Politikk sin søskenorganisasjon i Belgia har utviklet e-læreverktøyet Zanzu – Min kropp i ord og bilder. I Norge er det tilgjengelig på norsk og engelsk, samt oversatt til syv språk.

E-læreverktøyet Zanzu gjør det lettere for helsepersonell og andre jobber med mennesker å snakke om seksuell helse. Det kan også brukes av folk flest som vil finne kunnskap og seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR).


Seksuell helse er ikke alltid et enkelt tema å diskutere. Det gjør det heller ikke enklere dersom klienten eller pasienten snakker et annet språk blir utfordringen enda større. Derfor utviklet SRHR-organisasjonen Sensoa e-læreverktøyet Zanzu. Zanzu har som mål å fjerne språkbarrierer med respekt for kulturelt mangfold. Den norske utgaven finnes på ni forskjellige språk.

I Norge er det Helsedirektoratet som har ansvaret for driften av Zanzu. Sjekk ut nettsiden via denne lenken.